facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość nadania imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej

prof.Jerzy Ratajewski

We wtorek 25 kwietnia 2017 roku o godzinie 12.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach rozpocznie się uroczystość nadania imienia prof. Jerzego Ratajewskiego Czytelni i Wypożyczalni Bibliologicznej. W programie wydarzenia zaplanowano prezentację sylwetki prof. Jerzego Ratajewskiego (dr Joanna Kamińska), wykłady: prof. UMK dr hab. Ewy Głowackiej z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz prof. dr hab. Barbary Sosińskiej-Kalaty z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także wspomnienia o prof. Ratajewskim.

Prof. Jerzy Ratajewski (1928–1999) był dyrektorem Biblioteki Głównej Uniwersytetu Śląskiego (1971–1976), nauczycielem akademickim w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, twórcą funkcjonującego w  Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Zakładu Metodologii Bibliotekoznawstwa i Bibliotekarstwa, którym kierował do 1997 roku. Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się głównie na problemach współczesnego bibliotekoznawstwa i jego metodologii, zagadnieniach komunikacji i informacji naukowej oraz naukoznawstwie. Był autorem m.in. „Zarysu techniki opracowania informacyjno-dokumentacyjnego źródeł informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej” (1978), „Elementów naukoznawstwa i głównych kierunków rozwoju nauki europejskiej” (1993) oraz „Wybranych problemów metodologicznych informologii nauki” (1994).

Wspomnienie prof. Zbigniewa Żmigrodzkiego opublikowane na łamach „Gazety Uniwersyteckiej UŚ” (2000, nr 5).

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.