facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka

1 września 2014 r. o godz. 10.00 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczystość inauguracji roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Stanisława Maczka, działającego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Wykład inauguracyjny wygłosi dr Grzegorz Odoj z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ.

Wydarzenie jest elementem współpracy zapoczątkowanej 28 maja 2012 r. podpisaniem listu intencyjnego przez JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia, prezydenta Katowic Piotra Uszoka oraz dyrektor szkoły mgr Katarzynę Ziemiec.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.