facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste zakończenie inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu…”

23 września 2013 r. o godz. 13.00 na deptaku przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się uroczyste zakończenie inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”. Celem projektu było zmniejszenie zużycia energii poprzez efektywne jej wykorzystanie, obniżając potencjał produkcji energii cieplnej przez ciepłownie miejskie, w konsekwencji przyczyniając się do ograniczenia ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza. Projekt  współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007−2013. Priorytet V „Środowisko”, Działanie 5.3 „Czyste powietrze i odnawialne źródła energii”.
Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.projekty.us.edu.pl.

Spotkanie będzie okazją do odsłonięcia odcisku dłoni w Uniwersyteckiej Alei Gwiazd przez prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana, rektora UŚ w latach 1990−1996. Aleja została uroczyście otwarta 4 listopada 2011 r. Do tej pory odciski swoich dłoni odsłonili: rektor UŚ w latach 2002–2008 prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przewodniczący Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego w latach 2008–2010 Jacek Szymik-Kozaczko, JE Arcybiskup Senior dr Damian Zimoń oraz Kamil Durczok, głos Studenckiego Studia Radiowego „Egida”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.