facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste wręczenie księgi pamiątkowej prof. Kazimierzowi Ślęczce

25 maja o godz. 13.30 w sali Rady Wydziału Nauk Społecznych odbyło się uroczyste wręczenie prof. Kazimierzowi Ślęczce księgi pamiątkowej z okazji 70 rocznicy urodzin.

Prof. dr hab. Kazimierz Ślęczka z wykształcenia jest geologiem, afrykanistą, filozofem. Od 1971 do 2008 roku pracował na Uniwersytecie Śląskim, współtworząc wraz z Jarosławem Ładoszem, Januszem Sztumskim, Czesławem Głombikiem, Józefem Bańką, Haliną Promieńską środowisko filozoficzne na Górnym Śląsku. Przedmiotem jego zainteresowania jest filozofia Györgya Lukácsa, feminizm, problemy globalizacji. Napisał jedno z fundamentalnych dzieł o feminizmie. Przez dwie kadencje, w latach 1990 do 1996, był prorektorem Uniwersytetu Śląskiego ds. Filii w Cieszynie.

Jubileusz Prof. K. Ślęczki - Teatrzyk Filozoficzny word

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.