facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Wręczenie dyplomu kolejnemu laureatowi konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” odbędzie się we wtorek 19 stycznia 2016 roku. Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Społecznych dyplom odbierze dr Robert Radek, który zajął drugie miejsce w konkursie w kategorii młodszy pracownik naukowy.

Wyróżnienie w konkursie w kategorii młodszy pracownik naukowy otrzymał dr Jakub Morawiec. Przyznane zostało za zainicjowanie i rozwijanie na Uniwersytecie Śląskim mobilności w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS). Dr Jakub Morawiec przebywa obecnie za granicą w ramach programu FSS, wyróżnienie zostanie wręczone po powrocie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.