facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Wręczenie dyplomów kolejnym laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” odbędzie się w środę 16 grudnia 2015 roku. Dyplomy odbiorą laureaci z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji oraz z Wydziału Artystycznego.

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Artystycznego wyróżnienie otrzyma mgr Grzegorz Niemczuk za wyjątkowe międzynarodowe osiągnięcia artystyczne i promocję marki Uniwersytetu Śląskiego na świecie.

Natomiast dr hab. Eugenia Smyrnova-Trybulska z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji – wyróżniona w kategorii samodzielny pracownik naukowy – odbierze dyplom za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale.

Fot. Jerzy Pustelnik 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.