facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

Wręczenie dyplomów kolejnym laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ” odbyło się we wtorek 15 grudnia 2015 roku. Dyplomy odebrali laureaci z Wydziału Prawa i Administracji UŚ podczas posiedzenia Rady Wydziału. W konkursie wyróżnieni zostali pracownicy naukowi: dr hab. Monika Jagielska za zdobycie II miejsca w kategorii samodzielny pracownik naukowy, dr Katarzyna Pokryszka za zdobycie III miejsca w kategorii młodszy pracownik naukowy oraz dr hab. prof. UŚ Ewa Rott-Pietrzyk za zdobycie wyróżnienia w kategorii samodzielny pracownik naukowy za znaczący wkład w umiędzynarodowienie działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Prawa i Administracji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.