facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”

8 grudnia 2015 roku odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursu „Lider umiędzynarodowienia UŚ”.

Tytuł „Lidera umiędzynarodowienia” w kategorii samodzielny pracownik naukowy otrzymała w 2015 roku prof. dr hab. Jolanta Tambor – dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych w Uniwersytecie Śląskim, natomiast w kategorii młodszy pracownik naukowy zwyciężyła dr Cecylia Tatoj z Zakładu Hispanistyki. W konkursie wyróżniony został dr Andrzej Rabsztyn za wyniki w zakresie wymian studentów i pracowników w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki.

Dyplom za zajęcie trzeciego miejsca w kategorii samodzielny pracownik naukowy otrzyma dr hab. Henryk Gacki.

W kategorii samodzielny pracownik naukowy wyróżniony został także prof. dr hab. Janusz Gluza (za koordynację prestiżowych, naukowych projektów międzynarodowych realizowanych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii) oraz w kategorii młodszy pracownik naukowy – dr Anna Bajorek (za rozwijanie intensywnej, międzynarodowej współpracy studenckiej na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii).

Uroczyste wręczenie dyplomów odbędzie się podczas posiedzeń Rad Wydziałów: Filologicznego (Sosnowiec, godz. 10.00) oraz Matematyki, Fizyki i Chemii (Katowice, godz. 12.15). Dyplomy wręczać będą przedstawiciele poszczególnych wydziałów: prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Filologicznego prof. dr hab. Rafał Molencki oraz prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii prof. zw. dr hab. Alicja Ratuszna.

Wręczenie dyplomów  pozostałym laureatom planowane jest podczas posiedzeń poszczególnych rad wydziałów.

Wręczenie dyplomu prof. dr hab. Jolancie Tambor

  

Wręczenie dyplomu dr Cecylii Tatoj

Wręczenie dyplomu dr. Andrzejowi Rabsztynowi

Wręczenie dyplomu dr. hab. Henrykowi Gackiemu

Wręczenie dyplomu prof. dr. hab. Januszowi Gluzie

Wręczenie dyplomu dr Annie Bajorek

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.