facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste rozdanie certyfikatów studentom Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska

Rok temu, 8 lutego 2013 r., zawarte zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Quality Austria – Polska sp. z o.o. Firma działa na rynku europejskim i światowym, specjalizuje się w przeprowadzaniu procesów certyfikacji i szkoleń, ze szczególnym uwzględnieniem zintegrowanych systemów zarządzania.

Zgodnie z zawartym porozumieniem współpraca z Uniwersytetem Śląskim obejmuje między innymi współdziałanie przy organizacji zakresu kształcenia realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, przeprowadzanie prelekcji, wykładów, kursów i szkoleń w zakresie systemów zarządzania oraz standardów i norm w zakresie zarządzania i problematyki z tym związanej.

W czwartek 6 lutego 2014 r. o godz. 11.45 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się uroczyste rozdanie certyfikatów dla pierwszej grupy studentów Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, która ukończyła szkolenie audytora zarządzania środowiskowego. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.