facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Podpisanie umów w ramach programu INTERREG Polska-Słowacja 2014–2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach uczestniczy w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja 2014–2020. W ramach inicjatywy uczelnia będzie realizować projekty – „GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim” oraz „Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy”.

20 września 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach zostały podpisane umowy o dofinansowanie projektów w programie INTERREG. Dokumenty sygnowali sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda oraz JM Rektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. Gospodarzem wydarzenia był marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski.

Moment podpisania umowy

Podpisanie porozumienia

Od lewej: sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda oraz JM Rektor prof.  Andrzej Kowalczyk

Od lewej: sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Grzegorz Puda
oraz JM Rektor prof.  Andrzej Kowalczyk
fot. Tomasz Żak/Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Program Współpracy Transgranicznej INTERREG Polska-Słowacja w dziedzinie edukacji zakłada wsparcie inicjatyw mających na celu wypracowanie rozwiązań zwiększających jakość i różnorodność kształcenia zawodowego, a także dostosowanie edukacji zawodowej do wymogów transgranicznego rynku pracy oraz do oczekiwań pracodawców działających na obszarze objętym wsparciem programu. Na ten cel przeznaczone zostanie 12 mln euro.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.