facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach na Słowacji

6 lipca 2009 roku w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy naukowo-badawczej z Uniwersytetem Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach na Słowacji.

Porozumienie podpisywać będę ze strony Uniwersytetu Śląskiego JM Rektor prof. dr hab. Wiesław Banyś, a ze strony Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika JM Rektor Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc.

W spotkaniu również udział wezmą: prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Prorektor ds. Studenckich, Promocji i Współpracy z Zagranicą, prof. dr hab. Wiesław Kaczanowicz, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych, prof. dr hab. Andrzej Noras, Prodziekan ds. Nauki, prof. dr hab. Andrzej Kiepas, Dyrektor Instytutu Filozofii oraz prof. dr hab. Czesław Głombik, inicjator zawarcia Porozumienia. Stron słowacką reprezentować będzie również prof. PhDr. Vladimír Leško, CSc., Kierownik Katedry Filozofii i Historii Filozofii w Koszycach.

Porozumienie o współpracy z Koszycami zostało zainicjowane przez Instytut Filozofii, który od wielu lat prowadzi współpracę obejmującą wzajemne kontakty naukowe, dydaktyczne i wspólne publikacje, m.in. wymianę pracowników i studentów, wzajemny udział w konferencjach. W przyszłości planowane jest rozszerzenie zakresu współpracy o inne dziedziny nauki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.