facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a ING Services Polska Sp. z o.o.

14 marca 2013 r. o godz. 13.00 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12) podpisany zostanie list intencyjny pomiędzy ING Services Polska Sp. z o.o. (ISP) a Uniwersytetem Śląskim. Ze strony ING Services Polska Sp. z o.o. w wydarzeniu uczestniczyć będzie prezes zarządu Magdalena Nowicka, a Uniwersytet Śląski reprezentować będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Współpraca pomiędzy ISP a UŚ w szczególności dotyczyć będzie praktyk studenckich i staży zawodowych, ale również m.in. spotkań przedstawicieli ISP ze studentami w celu zapoznania ich z profilem działalności ISP i możliwościami rozwoju zawodowego w ISP, wsparcia w obszarze przygotowywania prac dyplomowych przez studentów oraz opracowywania wspólnych projektów badawczych.

ISP wraz z innymi spółkami wchodzi w skład międzynarodowej Grupy ING – globalnej korporacji specjalizującej się w świadczeniu usług finansowych z zakresu bankowości, ubezpieczeń i zarządzania aktywami. ISP to centrum usług wspólnych zlokalizowane w Katowicach, świadczące usługi informatyczne na rzecz podmiotów Grupy ING. Przedmiotem działalności ISP jest hosting zasobów systemowych oraz usługi zdalnego zarządzania zasobami informatycznymi.

Obecnie w celu wzmocnienia swojej pozycji na rynku polskim ISP rozwijać będzie Centrum IT (CIT) oraz utworzy Centrum Badawczo-Rozwojowe w Katowicach (CBR), które świadczyć będzie usługi dla spółek z Grupy ING na świecie. Zakres usług obejmuje 3 główne obszary: hosting i usługi z zakresu monitoringu bezpieczeństwa procesów w ramach CIT, oraz usługi badawczo-rozwojowe na rzecz opracowywania innowacyjnych rozwiązań w zakresie IT.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.