facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego

25 września 2014 r. o godz. 12.00 w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Katowice, ul. Jagiellońska 25) odbędzie się uroczyste podpisanie Kontraktu Terytorialnego dla województwa śląskiego. W wydarzeniu uczestniczyć będzie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski.

Kontrakt obejmuje najważniejsze przedsięwzięcia dla regionu, istotne dla jego dynamicznego rozwoju i poprawy życia jego mieszkańców. Źródłami finansowania Kontraktu będą m.in. środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych na lata 2014−2020, budżet państwa, budżet województwa śląskiego, budżety innych jednostek samorządu terytorialnego i pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, państwowe fundusze celowe. Umowa będzie obowiązywać w latach 2014−2023. Zakres i warunki dofinansowania ww. programów zostaną określone w Kontrakcie Terytorialnym po ich uzgodnieniu z Komisją Europejską.

W Kontrakcie zapisano najistotniejsze przedsięwzięcia, służące realizacji celów rozwojowych kraju i regionu, m.in. takie jak:

  • Poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, w tym:
    • wzmacnianie innowacyjnego potencjału uczelni oraz podmiotów sektora B+R,
    • rozwój współpracy instytucji nauki, B+R i przedsiębiorstw na rzecz tworzenia i wdrażania rozwiązań innowacyjnych i kreatywnych, w tym patentów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.