facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie projektu BIOGEO – SILESIA ORSIP

30 maja 2012 r. o godz. 11.00 w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbędzie się uroczyste otwarcie projektu pt. „Ogólnodostępna baza danych bio- i georóżnorodności Województwa Śląskiego – integralna część Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej, BIOGEO – SILESIA ORSIP”. W ramach projektu zorganizowano konferencję, w której udział wezmą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ prof. zw. dr hab. Iwona Szarejko.

Spotkanie będzie okazją do omówienia celów projektu i sposobów ich realizacji, a także wyników ankiet wypełnionych przez osoby i instytucje zajmujące się gromadzeniem danych o zasobach przyrody w naszym regionie. W programie przewidziane są również wystąpienia na temat środowiskowych baz danych oraz warsztaty z udziałem specjalistów prowadzących badania przyrodnicze na obszarze województwa śląskiego.

Projekt realizowany jest wspólnie przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego reprezentowany przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska oraz Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego. Koordynatorem ze strony uczelni jest dr hab. Barbara Tokarska-Guzik z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

W ramach projektu powołany został komitet sterujący, którego przewodniczącym jest prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Program konferencji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.