facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie

4 marca 2011 r. o godz. 13.00 w Krakowie odbędzie się uroczyste otwarcie Narodowego Centrum Nauki. Na zaproszenie minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbary Kudryckiej w uroczystości udział weźmie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów. Celem NCN jest m.in. podwyższenie jakości prac naukowych oraz wsparcie młodych naukowców, rozpoczynających karierę naukową.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.