facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste otwarcie Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego

Organizacja debat i dyskusji oraz różnych form działalności edukacyjnej (kursy, studia podyplomowe itp.) to główne cele powstającego na Uniwersytecie Śląskim Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego (MCPS). Uroczyste otwarcie odbędzie się 19 października 2015 roku o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W programie uroczystości zaplanowano wystąpienia: JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz dyrektora Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego dr. hab. Mariusza Wojewody, który przybliży uczestnikom cele i zadania powstającej jednostki. Wręczone zostaną również akty powołujące członków Rady MCPS.

W uroczystości udział wezmą: Aneta Moczkowska – sekretarz Województwa Śląskiego, dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Marzena Szuba – wiceprezydent Katowic, Prof. Dr. Dr. Heinrich Badura – zastępca dyrektora  MCPS, Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (Austria), prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas – zastępca dyrektora  MCPS, Uniwersytet Śląski, Prof. Dr. Walter Lesch – Professeur ordinaire d'éthique UCL Université catholique de Louvain (Belgia), Prof. Dr. Vine Mihaljevic – Ivo Pilar Institute of Social Sciences (Chorwacja), Dr. Stefan Empter – Senior Director Bertelsmann Stiftung (Niemcy), prof. dr hab. Helena Ciążela – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Tadeusz Donocik – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Kuzior – Politechnika Śląska w Gliwicach, prezes Śląskiego Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju, prof. dr hab. Marian Oslislo – Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach.

Tematyka debat organizowanych przez MCPS dotyczyć będzie problematyki postępu społecznego w wymiarze globalnym, europejskim, narodowym oraz lokalnym. W roku akademickim 2015/2016 planowane są następujące spotkania:

I. Jakość życia – uwarunkowania, kryteria, czynniki kształtujące:

 • różnorodność koncepcji i sposobów pojmowania jakości życia,
 • wymiary jakości życia:
  • jakość życia a obszary biedy i bogactwa,
  • nauka i edukacja dla jakości życia,
  • zdrowie i bezpieczeństwo a jakość życia,
  • jakość życia w warunkach pluralizmu religijnego i kulturowego,
  • jakość życia a wartości moralne,
  • prawo do jakości życia i jego polityczne uwarunkowania,
 • wolność i sprawiedliwość społeczna a jakość życia,
 • społeczeństwo obywatelskie drogą do podniesienia jakości życia,
 • jakość życia w społeczeństwie informacyjno-medialnym,
 • jakość życia w polityce Unii Europejskiej.

 

II. Ekologia – zmiany klimatyczne – zrównoważony rozwój. Wyzwania dla polityki energetycznej:

 • polityka energetyczna Unii Europejskiej – wymogi i wyzwania w stronę narodowej polityki,
 • strategia energetyczna Polski – węgiel i jego alternatywy,
 • odnawialne źródła energii (OZE) – możliwości i ograniczenia energetyki prosumenckiej,
 • społeczne wymiary ekologii – realizacja zrównoważonego rozwoju w wymiarze życia codziennego.

 

III. Miasto jako przestrzeń życia i pracy: miasto – suburbia – wieś:

 • funkcje miasta wobec zróżnicowanych potrzeb człowieka,
 • tożsamość miasta i jej przemiany – miasto w mediach,
 • miasto w Europie – doświadczenia, problemy, wyzwania?
 • miasto w polskiej tradycji – znaczenie ekonomiczne, społeczne i kulturowe,
 • miasto – suburbia – wieś: co i dla kogo?
 • tożsamość, lokalność a jakość życia.

 

Uroczystość poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Ulotka Międzynarodowego Centrum Postępu Społecznego


Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.