facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczyste ogłoszenie zwycięzców konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

14 maja 2014 r. o godz. 13.00 w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbędzie się uroczystość, podczas której ogłoszeni zostaną zwycięzcy drugiej edycji konkursu o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego.

Podczas uroczystości Uniwersytet Śląski reprezentować będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prof. zw. dr hab. Jacek Jania, przewodniczący Centrum Studiów Polarnych, Wydział Nauk o Ziemi UŚ.

Każda z jednostek, którym przyznany zostanie status KNOW, w ciągu najbliższych lat otrzyma dodatkowe finansowanie, m.in. na: wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Flagowe jednostki polskiej nauki wyłania specjalna komisja ekspertów złożona z polskich i zagranicznych uczonych. Członkowie komisji oceniają m.in. potencjał naukowy jednostek i ich pracowników, międzynarodowe wskaźniki publikacji i cytowań, realizowane granty badawcze, wdrożenia i patenty, współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz plan naukowego rozwoju.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.