facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

12 października 2015 roku w ramach V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Posiedzenie, w którym ze strony Uniwersytetu Śląskiego udział weźmie prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk, rozpocznie się o godz. 15.00 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Katowice, ul. Ligonia 46). Tematem sesji będzie „Rewitalizacja terenów zdegradowanych szansą na rozwój gospodarczy regionu”.

Posiedzenie otworzą przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik oraz przewodniczący Rad Krajowej Izby Gospodarczej i Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Janusz Steinhoff. Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa omówi kwestię środków na rewitalizację w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014–2020, natomiast temat europejskich recept na sukces przybliży poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht. Zagadnienie wpływu procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów zdegradowanych w swoich wystąpieniach podejmą: prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski oraz prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach Tadeusz Donocik. Zaproszenie do udziału w sesji przyjęła minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak, która omówi temat rewitalizacji w świetle nowego prawa. 

Podczas posiedzenia wręczone zostaną Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego, wyróżnienia V edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP” oraz Złote Honorowe Odznaki 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej.

Porządek posiedzenia dostępny jest na stronie: http://ekmsp.eu/pl/program/program-kongresu

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.