facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczysta inauguracja kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus

11 lutego 2013 r. o godz. 10.30 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się uroczysta inauguracja kursu adaptacyjnego dla studentów programu LLP/Erasmus, którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013 będą studiować na Uniwersytecie Śląskim. Uroczystość poprowadzi prof. UŚ dr hab. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej. W wydarzeniu wezmą udział: dr hab. Mirosław Nakonieczny, prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji, prof. dr hab. Rafał Molencki, dziekan Wydziału Filologicznego, dr hab. Monika Bielińska, prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Filologicznego, prof. UŚ dr hab. Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca rady Naukowej SJiKP UŚ, mgr Jarosław Gąsior, kierownik Biura Programu Erasmus oraz mgr Agata Wójcik, kierownik Działu Współpracy z Zagranicą.


W programie kursu dla studentów pochodzących z Włoch, Bułgarii, Czech, Turcji, Rumunii, Hiszpanii, Danii, Portugalii, Francji, Węgier oraz ze Słowacji, oprócz lektoratów z języka polskiego znalazły się również: wizyta w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej, spotkanie ze studentami zagranicznymi studiującymi na Uniwersytecie Śląskim, z przedstawicielami Samorządu Studenckiego oraz Centrum Kultury i Informacji Amerykańskiej – American Corner, wycieczka dydaktyczna do Krakowa połączona ze zwiedzaniem Wawelu oraz wykłady i seminaria o polskiej kulturze, literaturze i systemie szkolnictwa wyższego. 
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.