facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczysta inauguracja intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu ERASMUS

3 września (czwartek) 2009 r. o godz. 11.00 w sali Rady Wydziału im. Z. J. Nowaka w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego (plac Sejmu Śląskiego 1, Katowice) odbędzie się uroczysta inauguracja intensywnego kursu języka polskiego dla studentów programu ERASMUS.

Oficjalnego otwarcia kursu dokona dr Aleksandra Achtelik, wicedyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, a ceremonię uświetni wykład prof. dr. hab Tadeusza Sławka pt. Between the breath of Asia and the West. Silesia, Poland, Central Europe...

Kurs organizowany jest przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na zlecenie Narodowej Agencji (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) w ramach programu Uczenie się przez całe życie. W kursie uczestniczyć bedą studenci  z Niemiec, Turcji, Francji, Estonii, Węgier, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch oraz Czech. Po zakończeniu kursu adaptacyjnego wyjadą oni do ośrodków uniwersyteckich w całej Polsce, by tam kontynuować naukę na wybranym przez siebie kierunku studiów.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.