facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów programu Erasmus

3 września 2012 r. o godz. 11.00 w sali rady Wydziału Filologicznego w Katowicach odbędzie się uroczysta inauguracja intensywnego kursu adaptacyjnego dla studentów programu Erasmus. Kurs adresowany jest do studentów z całej Europy, szkolenie pomoże studentom przystosować się do nowych warunków oraz poznać polskie zwyczaje i język. W uroczystości udział weźmie prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny

Kurs EILC dofinansowany jest przez Agencję Narodową Programu „Uczenie się przez całe życie”. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi wydawca, zaś Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie tych informacji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.