Jesteś tutaj: Dział Projektów > Współpraca z zagranicą > Informator o stypendiach naukowych za granicą > Spis alfabetyczny
SPIS ALFABETYCZNY

 1. British Council
 2. Central European University (CEU)
 3. Civic Education Project (CEP)
 4. College of Europe, Natolin i Bruge
 5. Copernicus e.V.
 6. DAAD - Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej
 7. Deutsche Forschungs-Gemeinschaft (DFG)
 8. Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN)
 9. Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji
 10. Fundacja Aleksandra von Humboldta
 11. Fundacja Crescendum Est-Polonia
 12. Fundacja Forda
 13. Fundacja im. Friedricha Eberta
 14. Fundacja im. Friedricha Naumanna - Fundacja na Rzecz Wolności
 15. Fundacja Fritza Thyssena
 16. Fundacja Heinrich-Böll
 17. Fundacja Konrada Adenauera
 18. Fundacja Kościuszkowska
 19. Fundacja im. Macieja Nowickiego
 20. Fundacja Mellona
 21. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 22. Fundacja Onassisa
 23. Fundacja Taibunkyo
 24. Fundacja Volkswagena
 25. Fundacja Zonta International
 26. Fundusz im. Marii Skłodowskiej Curie
 27. GFPS
 28. International Centre for Theoretical Physics (ICTP)
 29. Józef Tischner Fellowship
 30. Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst
 31. Klub Rotariański
 32. Milena Jesenská Fellowships for Journalists
 33. NATO Science Program
 34. Paul Celan Fellowships for Translators
 35. Ph.D. in Economics na Uniwersytecie Karola w Pradze
 36. Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta
 37. Polsko-Niemieckie Towarzystwo Akademickie
 38. Program Socrates (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
 39. Reuters Foundation
 40. Royal Society
 41. Scolarship & Study Program in Australia
 42. Stypendia Bawarskiego Ministerstwa Oświaty, Wyznań, Nauki i Sztuki
 43. Stypendia Europejskiego Uniwersytetu Viadrina
 44. Stypendia w Graz
 45. Stypendia japońskie Monbushu
 46. Stypendia Jeana Monneta
 47. Stypendia Research Training in Cancer
 48. Stypendia rządowe
 49. Stypendia rządu francuskiego
 50. Stypendia sportowe St. John's University
 51. Stypendia w University College London
 52. Stypendia Uniwersytetu w Dreźnie
 53. Stypendia Uniwersytetu Pablo de Olavide w Sewilli
 54. Stypendia Wyszehradzkie
 55. The Tokyo Foundation
 56. Yale World Fellows Programme

Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-03 13:54:27
Copyright (C) 2010 Uniwersytet Śląski w Katowicach
webmaster: Dział Serwisu WWW, Centrum Technik Informatycznych
e-mail webmaster@us.edu.pl