Za 5 sekund zostanie wczytana nowa strona Działu Projektów Uniwersytetu Śląskiego.
Aktualna znajduje się pod adresem: http://projekty.us.edu.pl/