budynki U¦

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY

40-007 Katowice, ul. Bankowa 5
budynek po NBP, I piętro
tel./fax 32 359 20 54
tel. 32 359 17 87


<
Kierownik działu mgr inż. Witold Cybulski
Zastępca kierownika działu inż. Antoni Granda
Specjalista Elżbieta Ulbrich
Specjalista ds. ochrony mienia mgr Ewelina Zasada
Specjalista ds. ochrony mienia inż. Krzysztof Żyłka
Konserwator - magazynier Zbigniew Nowak


Serdecznie witamy na stronie internetowej Działu Spraw Obronnych i Ochrony. Znajdziecie tu Państwo szereg informacji na temat struktury naszej komórki, realizowanych zadań, sposobów działania itd. Będziecie również mogli zorientować się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w zakresie ochrony ludno¶ci.

Mamy nadzieję, iż nasze informacje Państwa zainteresuj±.
Zapraszamy ......

dzwiek~220kB