budynki U¦

DZIAŁ SPRAW OBRONNYCH I OCHRONY

40-007 Katowice, ul. Bankowa 5
budynek po NBP, I piętro
tel./fax 32 359 20 54
tel. 32 359 17 87


Kierownik działu mgr inż. Witold Cybulski
Zastępca kierownika działu inż. Antoni Granda
Specjalista Elżbieta Ulbrich
Specjalista ds. ochrony mienia inż. Krzysztof Żyłka
Konserwator - magazynier Zbigniew Nowak


Serdecznie witamy na stronie internetowej Działu Spraw Obronnych i Ochrony. Znajdziecie tu Państwo szereg informacji na temat struktury naszej komórki, realizowanych zadań, sposobów działania itd. Będziecie również mogli zorientować się, jakie zmiany zaszły w ostatnich latach w zakresie ochrony ludno¶ci.

Mamy nadzieję, iż nasze informacje Państwa zainteresuj±.
Zapraszamy ......

dzwiek~220kB