obraz

Czas zmienia wszystko - fotografia industrialna

obraz
obraz

Agnieszka Mandal

studentka V roku psychologii na Uniwersytecie ¦l±skim w Katowicach.
Interesuje się m. in. fotografi± industrialn± (fotografi± zabytkowych, opuszczonych obiektów przemysłowych).

Zdjęcia zostały zrobione min. w ruinach cynkowni w Katowicach- Bogucicach, na terenie starej cementowni w Będzinie, oraz w opuszczonej ciepłowni w Katowicach - Piotrowicach, a także w cegielni i wytwórni papieru w Żywcu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2004 Agnieszka Mandal. Projekt serwisu: Agnieszka Mandal i CTI U¦
obraz