WYSTAWA FOTOGRAFICZNA

"GAJA - NASZ DOM"

Wystawa fotograficzna "Gaja - nasz dom" Ryszarda Kulika ukazuje różne przejawy stosunku człowieka do Ziemi. Prezentowane zdjęcia oraz teksty są okazją do refleksji nad własnym życiem, podstawowymi wartościami oraz działaniami podejmowanymi w świecie przez człowieka. Autor przedstawia wiele objawów głębokiego kryzysu ekologicznego, w jakim znalazła się Ziemia wskazując jednocześnie na jego źródła w sposobie myślenia człowieka o planecie, innych istotach i samym sobie. Zdjęcia i teksty pokazują również piękno dzikiej przyrody, nasze głębokie z nią związki, a także podkreślają konieczność zmiany, jaka musi się dokonać w naszej świadomości, aby możliwe było przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom.

Ryszard KulikRyszard Kulik jest psychologiem i pracuje jako adiunkt na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podróżnik, trener psychologicznego treningu. Autor książki "Jak kształtować postawy proekologiczne". Od wielu lat zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i psychologicznej. Współpracuje z licznymi organizacjami ekologicznymi. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii.

english | księga gości | galeria dalej
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2002 Ryszard Kulik. Projekt serwisu: CTI UŚ