OG艁OSZENIA PRZETARG脫W

DOSTAWY

RU/DW/03/09NA DOSTAW? URZADZE? POMIAROWYCH w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (26.02.2009r.) (pobra艅 1083)
Dokumentacja przetargowa (26.02.2009r.) (pobra艅 812)
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert + zmiana og?oszenia (03.03.2009r.) (pobra艅 655)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (24.03.2009r.) (pobra艅 620)
Informacja o zawarciu umowy (02.04.2009r.) (pobra艅 666)
RU/DW/04/09DOSTAWA KLASTRA SERWEROWEGO RISC Z MACIERZAMI DYSKOWYMI w ramach projektu RID
Og?oszenie o zam體ieniu (16.03.2009r.) (pobra艅 797)
Dokumentacja przetargowa (16.03.2009r.) (pobra艅 734)
Zmiana tre?ci SIWZ (24.03.2009r.) (pobra艅 682)
Odpowiedzi na pytania +zmiana og?oszenia (26.03.2009r.) (pobra艅 799)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.04.2009r.) (pobra艅 620)
Informacja o zawarciu umowy (29.04.2009r.) (pobra艅 666)
RU/DW/05/09Dostawa serwer體 z wyposa?eniem i oprogramowaniem
Og?oszenie o zam體ieniu (13.03.2009r.) (pobra艅 683)
Dokumentacja przetargowa (13.03.2009r.) (pobra艅 756)
Powiadomienie o prote?cie dotycz?cym zapis體 SIWZ (18.03.2009r.) (pobra艅 586)
Odpowiedzi na pytania (18.03.2009r.) (pobra艅 667)
Odpowiedzi na pytania II (18.03.2009r.) (pobra艅 612)
Rozstrzygni?cie protestu (19.03.2009r.) (pobra艅 612)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.03.2009r.) (pobra艅 631)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci oceny ofert (09.04.2009r.) (pobra艅 617)
Informacja o zawarciu umowy (23.04.2009r.) (pobra艅 659)
RU/DW/06/09DOSTAWA SERWER覹 w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (30.03.2009r.) (pobra艅 644)
Dokumentacja przetargowa (30.03.2009r.) (pobra艅 646)
Odpowiedzi na pytania (02.04.2009r.) (pobra艅 619)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.04.2009r.) (pobra艅 568)
Informacja o zawarciu umowy (24.04.2009r.) (pobra艅 573)
RU/DW/07/09ZOC - DOSTAWA ?R覦E? ?WIAT?A G?覹NEGO SZEREGU
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.04.2009r.) (pobra艅 532)
Informacja o zawarciu umowy (28.04.2009r.) (pobra艅 625)
RU/DW/08/09DOSTAWA KOMPUTER覹 I MONITOR覹 w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (07.04.2009r.) (pobra艅 663)
Dokumentacja przetargowa (07.04.2009r.) (pobra艅 603)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.04.2009r.) (pobra艅 570)
Informacja o zawarciu umowy (06.05.2009r.) (pobra艅 598)
RU/DW/09/09Sprz?t komputerowy : cz??? A - I
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (16.04.2009r.) (pobra艅 564)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (18.06.2009r.) (pobra艅 489)
Informacja o zawarciu um體 (09.07.2009r.) (pobra艅 568)
RU/DW/10/09DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ - CZ??? A - C
Og?oszenie o zam體ieniu (20.04.2009r.) (pobra艅 705)
Dokumentacja przetargowa (20.04.2009r.) (pobra艅 584)
Odpowiedzi na pytania (23.04.2009r.) (pobra艅 651)
II Odpowiedzi na pytania (29.04.2009r.) (pobra艅 904)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (07.05.2009r.) (pobra艅 527)
Informacja o zawarciu um體 (22.05.2009r.) (pobra艅 643)
RU/DW/11/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w ramach projektu UPGOW
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (24.04.2009r.) (pobra艅 676)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.07.2009r.) (pobra艅 517)
Informacja o ponownym rozstrzygni?ciu post?powania w zakresie cz??ci F (06.08.2009r.) (pobra艅 658)
Informacja o zawarciu um體 w zakresie cz??ci A, B, C, D, E, G, H, I, J (10.08.2009r.) (pobra艅 559)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cze?ci F (24.08.2009r.) (pobra艅 896)
RU/DW/12/09ZAKUP PALIW P?YNNYCH: ON - 62.500 litr體; Benzyna bezo?owiowa PB 95 - 26.500 litr體
Og?oszenie o zam體ieniu (21.04.2009r.) (pobra艅 575)
Dokumentacja przetargowa (21.04.2009r.) (pobra艅 540)
Odpowiedzi na pytania (29.04.2009r.) (pobra艅 561)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.05.2009r.) (pobra艅 490)
Informacja o zawarciu umowy (05.06.2009r.) (pobra艅 567)
RU/DW/13/09ZOC - DOSTAWA MATERIA?覹 EKSPLOATACYJNYCH
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.05.2009r.) (pobra艅 524)
Informacja o zawarciu umowy (22.05.2009r.) (pobra艅 565)
RU/DWM/14/09Dostawa mebli i foteli biurowych - ZOC
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.05.2009r.) (pobra艅 536)
Informacja o zawarciu umowy (29.05.2009r.) (pobra艅 604)
Dokumentacja przetargowa (24.03.2010r.) (pobra艅 396)
RU/DW/15/09DOSTAWA M?YNKA KRIOGENICZNEGO Z WYPOSA?ENIEM w ramach projektu TEAM
Og?oszenie o zam體ieniu (27.04.2009r.) (pobra艅 644)
Dokumentacja przetargowa (27.04.2009r.) (pobra艅 549)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.05.2009r.) (pobra艅 469)
Informacja o zawarciu umowy (26.05.2009r.) (pobra艅 582)
RU/DW/16/09ZAKUP TERMINALI Z MONITORAMI LCD ORAZ SKANER覹 SPECJALISTYCZNYCH w ramach projektu RID
Og?oszenie o zam體ieniu (12.05.2009r.) (pobra艅 640)
Dokumentacja przetargowa (12.05.2009r.) (pobra艅 580)
Odpowiedzi na pytania (18.05.2009r.) (pobra艅 605)
II Odpowiedzi na pytania (21.05.2009r.) (pobra艅 614)
Odpowied? na pytanie wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert + zmiana og?oszenia (21.05.2009r.) (pobra艅 588)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.07.2009r.) (pobra艅 482)
Informacja o zawarciu umowy (21.07.2009r.) (pobra艅 584)
RU/DW/17/09ZOC - DOSTAWA ARTYKU?覹 ELEKTROINSTALACYJNYCH I OPRAW PRZEMYS?OWYCH
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania + (26.05.2009r.) (pobra艅 487)
Informacja o zawarciu umowy (05.06.2009r.) (pobra艅 586)
RU/DW/18/09ZOC - DOSTAWA OK?ADEK DO SUPLEMENTU - 8.500 SZTUK
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.05.2009r.) (pobra艅 497)
Informacja o zawarciu umowy (05.06.2009r.) (pobra艅 570)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.05.2010r.) (pobra艅 341)
RU/DWM/19/09Wymiana, remont d?wig體 towarowych
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (12.05.2009r.) (pobra艅 509)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.05.2009r.) (pobra艅 510)
RU/DW/20/09DOSTAWA ARTYKU?覹 GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Og?oszenie o zam體ieniu (11.05.2009r.) (pobra艅 628)
Dokumentacja przetargowa (11.05.2009r.) (pobra艅 529)
Odpowiedzi na pytania oraz zmiana tre?ci SIWZ (18.05.2009r.) (pobra艅 589)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (28.05.2009r.) (pobra艅 479)
Informacja o zawarciu um體 (17.06.2009r.) (pobra艅 547)
RU/DW/21/09WYNAJEM AUTOBUS覹 - w ramach projektu PARTNERZY W NAUCE
Og?oszenie o zam體ieniu (18.05.2009r.) (pobra艅 602)
Dokumentacja przetargowa (18.05.2009r.) (pobra艅 516)
Odpowiedzi na pytania (22.05.2009r.) (pobra艅 682)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.06.2009r.) (pobra艅 525)
Informacja o zawarciu umowy (09.06.2009r.) (pobra艅 586)
RU/DW/22/09WYNAJEM AUTOBUS覹 w ramach projektu AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ?YCIU
Og?oszenie o zam體ieniu (18.05.2009r.) (pobra艅 567)
Dokumentacja przetargowa (18.05.2009r.) (pobra艅 517)
Odpowiedzi na pytania (22.05.2009r.) (pobra艅 583)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.06.2009r.) (pobra艅 461)
Informacja o zawarciu umowy (09.06.2009r.) (pobra艅 638)
RU/DW/23/09ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO WIRTUALIZACJI - w ramach projektu RID
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (17.06.2009r.) (pobra艅 515)
Odpowiedzi na pytania (22.06.2009r.) (pobra艅 579)
II Odpowiedzi na pytania (24.06.2009r.) (pobra艅 638)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.07.2009r.) (pobra艅 513)
Informacja o zawarciu umowy (13.08.2009r.) (pobra艅 571)
RU/DWM/24/09Dostawa, instalacja i skonfigurowanie cyfrowej centrali telefonicznej.
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (27.05.2009r.) (pobra艅 512)
Informacja o wp?yni?ciu protestu dotycz?cego zapis體 siwz (03.06.2009r.) (pobra艅 462)
Rozstrzygni?cie protestu (04.06.2009r.) (pobra艅 557)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.06.2009r.) (pobra艅 511)
Informacja o zawarciu umowy (22.06.2009r.) (pobra艅 539)
RU/DW/25/09DOSTAWA MIKROSPEKTROFLUORYMETRU
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (02.06.2009r.) (pobra艅 544)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (18.06.2009r.) (pobra艅 481)
Informacja o zawarciu umowy (01.07.2009r.) (pobra艅 530)
RU/DW/26/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w ramach projekt體 wsp?finansowanych przez UNI? EUROPEJSK?
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (19.06.2009r.) (pobra艅 535)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (05.08.2009r.) (pobra艅 464)
Informacja o zawarciu um體 (25.08.2009r.) (pobra艅 551)
RU/DWM/27/09 Serwis pogwarancyjny i naprawa kopiarek wraz z dostaw? cz??ci
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (28.05.2009r.) (pobra艅 515)
Sprostowanie omy?ki pisarskiej i nowy formularz cenowy (02.06.2009r.) (pobra艅 488)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.06.2009r.) (pobra艅 466)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (10.07.2009r.) (pobra艅 731)
RU/DW/28/09DOSTAWA CZ??CI KOMPUTEROWYCH
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (09.06.2009r.) (pobra艅 496)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.06.2009r.) (pobra艅 476)
Informacja o zawarciu umowy (23.07.2009r.) (pobra艅 520)
RU/DWM/29/09Wymiana, remont d?wig體 towarowych
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (29.05.2009r.) (pobra艅 477)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.06.2009r.) (pobra艅 457)
Informacja o zawarciu umowy (25.06.2009r.) (pobra艅 532)
RU/DW/30/09DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ w ramach projektu UPGOW
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (22.06.2009r.) (pobra艅 564)
Odpowiedzi na pytania (25.06.2009r.) (pobra艅 615)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (25.06.2009r.) (pobra艅 523)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.07.2009r.) (pobra艅 464)
Informacja o zawarciu um體 (20.08.2009r.) (pobra艅 556)
RU/DW/31/09DOSTAWA URZ?DZE? TERMICZNYCH w ramach projektu UPGOW
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (22.06.2009r.) (pobra艅 527)
Odpowiedzi na pytania (24.06.2009r.) (pobra艅 590)
II Odpowiedzi na pytania (25.06.2009r.) (pobra艅 589)
III Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (26.06.2009r.) (pobra艅 538)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (26.06.2009r.) (pobra艅 553)
IV Odpowiedzi na pytania (01.07.2009r.) (pobra艅 570)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (17.07.2009r.) (pobra艅 454)
Informacja o zawarciu um體 (13.08.2009r.) (pobra艅 529)
RU/DW/32/09DOSTAWA SERWERA TYPU BLADE Z MACIERZ? DYSKOW?
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (28.07.2009r.) (pobra艅 517)
Odpowiedzi na pytania wraz z nowym terminem sk?adania i otwarcia ofert + zmiana og?oszenia (20.08.2009r.) (pobra艅 559)
Powiadomienie o prote?cie dotycz?cym zapis體 SIWZ (27.08.2009r.) (pobra艅 466)
Rozstrzygni?cie protestu (04.09.2009r.) (pobra艅 837)
Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja SIWZ wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert + zmiana og?oszenia (07.09.2009r.) (pobra艅 505)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.10.2009r.) (pobra艅 476)
Informacja o zawarciu umowy (26.10.2009r.) (pobra艅 492)
RU/DW/33/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (10.07.2009r.) (pobra艅 564)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.09.2009r.) (pobra艅 421)
Informacja o zawarciu um體 (14.10.2009r.) (pobra艅 524)
RU/DW/34/09DOSTAWA REGULATOR覹 TEMPERATURY I WZMACNIACZA BIPOLARNEGO w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (13.07.2009r.) (pobra艅 509)
Dokumentacja przetargowa (13.07.2009r.) (pobra艅 565)
Dokumentacja przetargowa (21.05.2010r.) (pobra艅 323)
Rozstrzygni?cie post?powania (24.07.2009r.) (pobra艅 567)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci B (04.09.2009r.) (pobra艅 613)
RU/DW/35/09DOSTAWA MIERNIK覹 w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (16.07.2009r.) (pobra艅 550)
Dokumentacja przetargowa (16.07.2009r.) (pobra艅 492)
I Odpowiedzi na pytania Wykonawc體 (23.07.2009r.) (pobra艅 499)
Zmiana tre?ci SIWZ (24.07.2009r.) (pobra艅 1062)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (12.08.2009r.) (pobra艅 433)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci oceny ofert (04.09.2009r.) (pobra艅 446)
RU/DW/36/09DOSTAWA MONOKRYSTALICZNEGO DYFRAKTOMETRU RENTGENOWSKIEGO
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumetacja przetargowa (29.07.2009r.) (pobra艅 487)
Modyfikacja tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (06.08.2009r.) (pobra艅 534)
I Odpowiedzi na pytania (01.07.2010r.) (pobra艅 304)
Modyfikacja nr 2 tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (18.08.2009r.) (pobra艅 510)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.09.2009r.) (pobra艅 414)
Informacja o zawarciu umowy (29.09.2009r.) (pobra艅 492)
RU/DW/38/09Dostawa artyku?體 higienicznych - r?cznik體 papierowych
Og?oszenie o zam體ieniu (27.07.2009r.) (pobra艅 605)
Dokumentacja przetargowa (27.07.2009r.) (pobra艅 475)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.08.2009r.) (pobra艅 478)
Informacja o udzieleniu zam體ienia (26.08.2009r.) (pobra艅 508)
Informacja o zawarciu um體 (09.07.2010r.) (pobra艅 297)
RU/DW/39/09DOSTAWA WIDEOPROJEKTOR覹 w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (03.08.2009r.) (pobra艅 570)
Dokumentacja przetargowa (03.08.2009r.) (pobra艅 502)
Odpowiedzi na pytania (07.08.2009r.) (pobra艅 594)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (17.09.2009r.) (pobra艅 478)
Informacja o zawarciu um體 (14.10.2009r.) (pobra艅 509)
RU/DW/40/09DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH I AKADEMICKICH
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.11.2009r.) (pobra艅 442)
Informacja o zawarciu um體 (03.12.2009r.) (pobra艅 507)
RU/DW/41/09DOSTAWA CZ??CI KOMPUTEROWYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (05.08.2009r.) (pobra艅 590)
Dokumentacja przetargowa (05.08.2009r.) (pobra艅 503)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (04.09.2009r.) (pobra艅 436)
Informacja o zawarciu um體 (25.09.2009r.) (pobra艅 496)
RU/DW/42/09ZAKUP OPROGRAMOWANIA w ramach EFS
Og?oszenie o zam體ieniu (03.08.2009r.) (pobra艅 545)
Dokumentacja przetargowa (03.08.2009r.) (pobra艅 537)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.09.2009r.) (pobra艅 487)
Informacja o zawarciu umowy (09.10.2009r.) (pobra艅 544)
RU/DW/43/09DOSTAWA REGULATOR覹 TEMPERATURY w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (07.08.2009r.) (pobra艅 497)
Dokumentacja przetargowa (07.08.2009r.) (pobra艅 432)
Modyfikacja tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (17.08.2009r.) (pobra艅 553)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (15.09.2009r.) (pobra艅 433)
RU/DW/44/09DOSTAWA NOTEBOOK覹
Og?oszenie o zam體ieniu (26.08.2009r.) (pobra艅 610)
Dokumentacja przetargowa (26.08.2009r.) (pobra艅 635)
Zmiana SIWZ nr 1 + zmiana og?oszenia (02.10.2009r.) (pobra艅 477)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (28.10.2009r.) (pobra艅 440)
Informacja o zawarciu umowy (10.11.2009r.) (pobra艅 557)
RU/DW/45/09DOSTAWA ?RODK覹 CZYSTO?CI
Og?oszenie o zam體ieniu (10.08.2009r.) (pobra艅 548)
Dokumentacja przetargowa (10.08.2009r.) (pobra艅 575)
Modyfikacja SIWZ (12.08.2009r.) (pobra艅 583)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (28.09.2009r.) (pobra艅 426)
Informacja o zawarciu umowy (14.10.2009r.) (pobra艅 517)
RU/DW/46/09DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ
Og?oszenie o zam體ieniu (04.09.2009r.) (pobra艅 596)
Dokumentacja przetargowa (04.09.2009r.) (pobra艅 525)
Odpowiedzi na pytania (09.09.2009r.) (pobra艅 532)
II Odpowiedzi na pytania (14.09.2009r.) (pobra艅 605)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (02.10.2009r.) (pobra艅 449)
Informacja o zawarciu um體 (29.10.2009r.) (pobra艅 522)
RU/DW/47/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO
Og?oszenie o zam體ieniu (27.08.2009r.) (pobra艅 562)
Dokumentacja przetargowa (27.08.2009r.) (pobra艅 513)
Informacja o rozstrzygi?ciu post?powania (02.10.2009r.) (pobra艅 425)
Informacja o zawarciu umowy (19.10.2009r.) (pobra艅 512)
RU/DWM/48/09Druki r?ne - w ramach projekt體 CINiBA, Nauczyciel zawodu z przysz?o?ci?
Og?oszenie o zam體ieniu (12.08.2009r.) (pobra艅 641)
SIWZ (12.08.2009r.) (pobra艅 519)
Wzory druk體 - cz??? A (12.08.2009r.) (pobra艅 514)
Wzory druk體 - cz??? B (12.08.2009r.) (pobra艅 518)
Wzory druk體 - cz??? D (12.08.2009r.) (pobra艅 465)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (31.08.2009r.) (pobra艅 479)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania w cz??ci D i E (02.09.2009r.) (pobra艅 529)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A" i "C" (08.09.2009r.) (pobra艅 498)
RU/DW/49/09DOSTAWA ARTYKU?覹 GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Og?oszenie o zam體ieniu (27.08.2009r.) (pobra艅 531)
Dokumentacja przetargowa (27.08.2009r.) (pobra艅 476)
Modyfikacja SIWZ (04.09.2009r.) (pobra艅 467)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (01.10.2009r.) (pobra艅 435)
Informacja o zawarciu um體 (21.10.2009r.) (pobra艅 479)
RU/DW/50/09DOSTAWA MIKROSKOP覹
Og?oszenie o zam體ieniu (26.08.2009r.) (pobra艅 513)
Dokumentacja przetargowa (26.08.2009r.) (pobra艅 495)
Odpowied? na pytanie (02.09.2009r.) (pobra艅 529)
Informacja o prote?cie na zapisy SIWZ (07.09.2009r.) (pobra艅 437)
Rozstrzygni?cie protestu (14.09.2009r.) (pobra艅 702)
Zmiana tre?ci SIWZ nr 1 (15.09.2009r.) (pobra艅 595)
Informacja o rozozstrzygni?ciu post?powania (14.10.2009r.) (pobra艅 464)
Informacja o zawarciu um體 (30.10.2009r.) (pobra艅 521)
RU/DW/51/09DOSTAWA WST?PNIE ZADRUKOWANYCH BLANKIET覹 ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ
Og?oszenie o zam體ieniu (04.09.2009r.) (pobra艅 506)
Dokumentacja przetargowa (04.09.2009r.) (pobra艅 466)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (25.09.2009r.) (pobra艅 419)
Informacja o zawarciu umowy (14.10.2009r.) (pobra艅 512)
RU/DWM/52/09Dostawa druk體 bibliotecznych.
Og艂oszenie o zam贸wieniu
Dokumentacja przetargowa (02.09.2009r.) (pobra艅 523)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (08.09.2009r.) (pobra艅 541)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (17.09.2009r.) (pobra艅 436)
Informacja o zawarciu umowy (01.10.2009r.) (pobra艅 487)
RU/DW/53/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.10.2009r.) (pobra艅 585)
Dokumentacja przetargowa (02.10.2009r.) (pobra艅 668)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (12.11.2009r.) (pobra艅 426)
Informacja o zawarciu um體 (01.12.2009r.) (pobra艅 649)
RU/DW/54/09DOSTAWA SPEKTROFOTOMETR覹 w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.10.2009r.) (pobra艅 550)
Dokumentacja przetargowa (02.10.2009r.) (pobra艅 548)
Odpowiedzi na pytania (09.10.2009r.) (pobra艅 929)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (20.10.2009r.) (pobra艅 446)
Informacja o zawarciu um體 (05.11.2009r.) (pobra艅 487)
RU/DW/55/09DOSTAWA REGULATOR覹 TEMPERATURY w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (25.09.2009r.) (pobra艅 451)
Dokumentacja przetargowa (25.09.2009r.) (pobra艅 448)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.10.2009r.) (pobra艅 416)
Informacja o zawarciu umowy (29.10.2009r.) (pobra艅 529)
RU/DW/56/09TABLICE INTERAKTYWNE w ramach projektu PARTNERZY W NAUCE oraz AKTYWNY W SZKOLE - AKTYWNY W ?YCIU
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (15.10.2009r.) (pobra艅 683)
Dokumentacja przetargowa (15.10.2009r.) (pobra艅 880)
Odpowiedzi na pytania (23.10.2009r.) (pobra艅 643)
Informacja o wniesionych protestach wraz z ich tre?ci? (26.10.2009r.) (pobra艅 545)
Informacja o kolejnym prote?cie wraz z jego tre?ci? (30.10.2009r.) (pobra艅 510)
II Odpowiedzi na pytania (04.11.2009r.) (pobra艅 605)
Rozstrzygni?cie protestu Wykonawcy VERX Sp. z o. o - KRAK覹 (09.11.2009r.) (pobra艅 700)
Rozstrzygni?cie protestu Wykonawcy TESTICO - WROC?AW (09.11.2009r.) (pobra艅 902)
Rozstrzygni?cie protestu Wykonawcy MENTOR - MEDIA - BIA?YSTOK (09.11.2009r.) (pobra艅 911)
III Odpowiedzi na pytania (12.11.2009r.) (pobra艅 580)
Modyfikacja tre?ci SIWZ wraz z nowym terminem sk?adania i otwarcia ofert (13.11.2009r.) (pobra艅 696)
Sprostowanie og?oszenia (17.11.2009r.) (pobra艅 546)
IV Odpowiedzi na pytania (20.11.2009r.) (pobra艅 576)
V Odpowiedzi na pytania (24.11.2009r.) (pobra艅 613)
VI Odpowiedzi na pytania (30.11.2009r.) (pobra艅 528)
VII Odpowiedzi na pytania (04.12.2009r.) (pobra艅 573)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (04.12.2009r.) (pobra艅 502)
IV Protest na zapisy SIWZ (08.12.2009r.) (pobra艅 461)
II sprostowanie og?oszenia (09.12.2009r.) (pobra艅 519)
V protest na zapisy SIWZ (09.12.2009r.) (pobra艅 475)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (11.12.2009r.) (pobra艅 568)
Odpowied? na protesty (14.12.2009r.) (pobra艅 594)
III sprostowanie og?oszenia (15.12.2009r.) (pobra艅 579)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (02.02.2010r.) (pobra艅 464)
INFORMACJA O UNIEWA?NIENIU POST?POWANIA (12.02.2010r.) (pobra艅 524)
Og?oszenie o uniewa?nieniu post?powania (17.02.2010r.) (pobra艅 512)
RU/DW/57/09DOSTAWA WAG LABORATORYJNYCH w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (13.10.2009r.) (pobra艅 543)
Dokumentacja przetargowa (13.10.2009r.) (pobra艅 502)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.10.2009r.) (pobra艅 461)
Informacja o zawarciu umowy (16.11.2009r.) (pobra艅 704)
RU/DW/58/09DOSTAWA DROBNEGO SPRZ?TU LABORATORYJNEGO w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (16.10.2009r.) (pobra艅 506)
Dokumentacja przetargowa (16.10.2009r.) (pobra艅 510)
Odpowiedzi na pytania (21.10.2009r.) (pobra艅 536)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (21.10.2009r.) (pobra艅 494)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.11.2009r.) (pobra艅 448)
Informacja o zawarciu um體 (09.12.2009r.) (pobra艅 478)
RU/DW/59/09DOSTAWA ARTYKU?覹 HIGIENICZNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (13.10.2009r.) (pobra艅 473)
Dokumentacja przetargowa (13.10.2009r.) (pobra艅 539)
I Odpowiedzi na pytania (16.10.2009r.) (pobra艅 558)
II Odpowiedzi na pytania (19.10.2009r.) (pobra艅 579)
III Odpowiedzi na pytania (20.10.2009r.) (pobra艅 518)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.11.2009r.) (pobra艅 422)
Informacja o zawarciu umowy (10.12.2009r.) (pobra艅 514)
RU/DW/60/09APARATURA LABORATORYJNA - w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (22.10.2009r.) (pobra艅 593)
Dokumentacja przetargowa (22.10.2009r.) (pobra艅 722)
Odpowiedzi na pytania (26.10.2009r.) (pobra艅 636)
II Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (30.10.2009r.) (pobra艅 634)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.10.2009r.) (pobra艅 499)
III Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (02.11.2009r.) (pobra艅 541)
II Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.11.2009r.) (pobra艅 495)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (27.11.2009r.) (pobra艅 441)
Informacja o zawarciu um體 (16.12.2009r.) (pobra艅 480)
RU/DW/61/09MIERNIKI I DROBNY SPRZ?T POMIAROWY
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (22.10.2009r.) (pobra艅 565)
Dokumentacja przetargowa (22.10.2009r.) (pobra艅 549)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.11.2009r.) (pobra艅 436)
Informacja o zawarciu um體 (22.12.2009r.) (pobra艅 506)
RU/DWM/62/09Prenumerata Czasopism Polskich
Og?oszenie o zamowieniu (21.10.2009r.) (pobra艅 468)
Dokumentacja przetargowa (21.10.2009r.) (pobra艅 633)
Odpowiedzi na pytania nr 1, zmiana SIWZ + nowy termin sk?adania i otwarcia ofert (27.10.2009r.) (pobra艅 817)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (27.10.2009r.) (pobra艅 564)
Odpowiedzi na pytania nr 2 (30.10.2009r.) (pobra艅 540)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania w cz??ci "B" (12.11.2009r.) (pobra艅 477)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania w cz??ci "A" (20.11.2009r.) (pobra艅 383)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A" (09.12.2009r.) (pobra艅 462)
RU/DW/63/09WIDEOPROJEKTORY - w ramach projektu START
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (28.10.2009r.) (pobra艅 503)
Dokumentacja przetargowa (28.10.2009r.) (pobra艅 554)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (24.11.2009r.) (pobra艅 415)
Informacja o zawarciu um體 (15.12.2009r.) (pobra艅 509)
RU/DW/64/09DOSTAWA MIERNIK覹 w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (12.11.2009r.) (pobra艅 492)
Dokumentacja przetargowa (12.11.2009r.) (pobra艅 489)
Odpowiedzi na pytania (17.11.2009r.) (pobra艅 562)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (30.11.2009r.) (pobra艅 404)
Informacja o zawarciu um體 (22.12.2009r.) (pobra艅 462)
RU/DW/65/09APARATURA LABORATORYJNA - w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.11.2009r.) (pobra艅 558)
Dokumentacja przetargowa (02.11.2009r.) (pobra艅 591)
Odpowiedzi na pytania (06.11.2009r.) (pobra艅 575)
II Odpowiedzi na pytania (10.11.2009r.) (pobra艅 542)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (27.11.2009r.) (pobra艅 460)
Informacja o zawarciu umowy (29.12.2009r.) (pobra艅 426)
RU/DW/66/09WYNAJEM AUTOBUS覹 DO PRZEWOZU OS覤 WRAZ Z KIEROWC? w ramach projektu "Partnerzy w nauce"
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (19.10.2009r.) (pobra艅 488)
Dokumentacja przetargowa (19.10.2009r.) (pobra艅 518)
Modyfikacja tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (23.10.2009r.) (pobra艅 593)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.11.2009r.) (pobra艅 452)
Informacja o zawarciu umowy (03.12.2009r.) (pobra艅 485)
RU/DW/67/09WYNAJEM AUTOBUS覹 DO PRZEWOZU OS覤 WRAZ Z KIEROWC? w ramach projektu "Aktywny w szkole - aktywny w ?
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (19.10.2009r.) (pobra艅 489)
Dokumentacja przetargowa (19.10.2009r.) (pobra艅 506)
Odpowiedzi na pytania wraz z modyfikacj? tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (23.10.2009r.) (pobra艅 603)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.11.2009r.) (pobra艅 445)
Informacja o zawarciu umowy (03.12.2009r.) (pobra艅 476)
RU/DWM/68/09DOSTAWA ARTYKU?覹 GOSPODARSTWA DOMOWEGO - cz??? A i B
Og?oszenie o zam體ieniu (15.10.2009r.) (pobra艅 514)
Dokumentacja przetargowa (15.10.2009r.) (pobra艅 540)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (04.11.2009r.) (pobra艅 414)
Informacja o zawarciu umowy (16.11.2009r.) (pobra艅 498)
RU/DW/69/09APARATURA POMIAROWA w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (06.11.2009r.) (pobra艅 698)
Dokumentacja przetargowa (06.11.2009r.) (pobra艅 494)
Odpowiedzi na pytania (13.11.2009r.) (pobra艅 519)
Informacja o rozstrzygi?ciu post?powania (03.12.2009r.) (pobra艅 412)
Informacja o zawarciu um體 (22.12.2009r.) (pobra艅 591)
RU/DWM/70/09Dostawa bilet體 autobusowo-tramwajowych KZK GOP
Og?oszenie o zamowieniu (21.10.2009r.) (pobra艅 515)
Dokumentacja przetargowa (21.10.2009r.) (pobra艅 553)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (03.11.2009r.) (pobra艅 518)
RU/DW/71/09DOSTAWA SERWER覹 Z MACIERZAMI
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (12.11.2009r.) (pobra艅 530)
Dokumentacja przetargowa (12.11.2009r.) (pobra艅 764)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (12.01.2010r.) (pobra艅 420)
Informacja o zawarciu umowy (05.02.2010r.) (pobra艅 487)
RU/DWM/72/09Dostawa materia?體 promocyjnych do Projektu CINiBA wsp?finansowanego z UE
Og?oszenie o zam體ieniu (30.11.2009r.) (pobra艅 542)
Dokumentacja przetargowa (30.11.2009r.) (pobra艅 496)
Odpowiedzi na pytania nr 1 oraz zmiana tre?ci SIWZ (03.12.2009r.) (pobra艅 567)
Informacja o uniewa?nienie post?powania w cz??ci "A", "B" i "C" (10.12.2009r.) (pobra艅 425)
RU/DW/74/09DOSTAWA MIKROSKOP覹 w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (03.11.2009r.) (pobra艅 467)
Dokumentacja przetargowa (03.11.2009r.) (pobra艅 524)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (30.11.2009r.) (pobra艅 457)
Informacja o umowie (07.01.2010r.) (pobra艅 490)
RU/DWM/75/09Dostawa mebli wraz z ich monta?em w obiektach Uniwersytetu ?l?skiego
Og?oszenie o zam體ieniu (30.10.2009r.) (pobra艅 592)
Dokumentacja przetargowa (30.10.2009r.) (pobra艅 573)
Informacja o wp?yni?ciu protestu dotycz?cego zapis體 SIWZ + tre?? protestu (03.11.2009r.) (pobra艅 473)
Rozstrzygni?cie protestu (05.11.2009r.) (pobra艅 565)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (05.11.2009r.) (pobra艅 567)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (19.11.2009r.) (pobra艅 434)
Informacja o zawarciu umowy (02.12.2009r.) (pobra艅 455)
RU/DWM/76/09Dostawa artyku?體 elektroinstalacyjnych i opraw
Og?oszenie o zam體ieniu (09.11.2009r.) (pobra艅 514)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2009r.) (pobra艅 510)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (01.12.2009r.) (pobra艅 418)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A" i "B" (15.12.2009r.) (pobra艅 493)
RU/DW/77/09DOSTAWA SPEKTROFOTOMETR覹 w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (10.11.2009r.) (pobra艅 483)
Dokumentacja przetargowa (10.11.2009r.) (pobra艅 476)
Odpowiedzi na pytania (17.11.2009r.) (pobra艅 524)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.11.2009r.) (pobra艅 425)
Informacja o zawarciu umowy (01.12.2009r.) (pobra艅 459)
RU/DW/78/09DOSTAWA I INSTALACJA O?WIETLENIA SCENICZNEGO SALI AUDIOWIZUALNEJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (04.11.2009r.) (pobra艅 528)
Dokumentacja przetargowa (04.11.2009r.) (pobra艅 474)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (18.11.2009r.) (pobra艅 404)
Informacja o zawarciu umowy (01.12.2009r.) (pobra艅 492)
RU/DW/79/09CZ??CI KOMPUTEROWE w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (06.11.2009r.) (pobra艅 523)
Dokumentacja przetargowa (06.11.2009r.) (pobra艅 519)
Modyfikacja tre?ci SIWZ (12.11.2009r.) (pobra艅 588)
II Modyfikacja tre?ci SIWZ wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (19.11.2009r.) (pobra艅 532)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (19.11.2009r.) (pobra艅 502)
Odpowiedzi na pytania (20.11.2009r.) (pobra艅 495)
II Odpowiedzi na pytania (20.11.2009r.) (pobra艅 550)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.12.2009r.) (pobra艅 420)
Informacja o zawarciu umowy (29.12.2009r.) (pobra艅 417)
RU/DW/80/09DOSTAWA PROJEKTORA I TABLIC INTERAKTYWNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (14.12.2009r.) (pobra艅 587)
Dokumentacja przetargowa (14.12.2009r.) (pobra艅 1038)
Modyfikacja tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (23.12.2009r.) (pobra艅 1105)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.12.2009r.) (pobra艅 947)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.02.2010r.) (pobra艅 493)
Informacja o zawarciu um體 (05.03.2010r.) (pobra艅 482)
RU/DWM/81/09WYNAJEM AUTOBUS覹
Og?oszenie o zam體ieniu (05.11.2009r.) (pobra艅 587)
Dokumentacja przetargowa (05.11.2009r.) (pobra艅 551)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania - cz??? A, B, C, D, E (08.12.2009r.) (pobra艅 434)
Informacja o zawarciu umowy - cz??? A, B, C, D (17.12.2009r.) (pobra艅 492)
RU/DWM/82/09Dostawa bilet體 autobusowo-tramwajowych KZK GOP
Og?oszenie o zam體ieniu (04.11.2009r.) (pobra艅 512)
Dokumentacja przetargowa (04.11.2009r.) (pobra艅 469)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania DWM/82 (16.11.2009r.) (pobra艅 477)
RU/DW/83/09DOSTAWA ZMECHANIZOWANEGO SPRZ?TU OGRODNICZEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (14.12.2009r.) (pobra艅 454)
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (14.12.2009r.) (pobra艅 764)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (05.02.2010r.) (pobra艅 391)
Informacja o zawarciu umowy (22.02.2010r.) (pobra艅 477)
RU/DW/84/09ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU UD?WI?KOWIENIA BIBLIOTEK CYFROWYCH w ramach projektu RID
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (25.11.2009r.) (pobra艅 469)
Dokumentacja przetargowa (25.11.2009r.) (pobra艅 444)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.12.2009r.) (pobra艅 451)
Informacja o zawarciu umowy (30.12.2009r.) (pobra艅 401)
RU/DWM/85/09PRENUMERATA CZASOPISM POLSKICH
Og?oszenie o zam體ieniu (18.11.2009r.) (pobra艅 462)
Dokumentacja przetargowa (18.11.2009r.) (pobra艅 516)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (27.11.2009r.) (pobra艅 480)
RU/DW/86/09DOSTAWA KOMPUTERA - STACJI GRAFICZNEJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (30.11.2009r.) (pobra艅 454)
Dokumentacja przetargowa (30.11.2009r.) (pobra艅 409)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (08.12.2009r.) (pobra艅 504)
RU/DW/87/09DOSTAWA AZOTU CIEK?EGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (23.11.2009r.) (pobra艅 471)
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (23.11.2009r.) (pobra艅 489)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.12.2009r.) (pobra艅 388)
Informacja o zawarciu umowy (23.12.2009r.) (pobra艅 464)
RU/DW/88/09DOSTAWA MIKROSKOP覹 w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (08.12.2009r.) (pobra艅 609)
Dokumentacja przetargowa (08.12.2009r.) (pobra艅 944)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (11.12.2009r.) (pobra艅 791)
Informacja o wniesionym prote?cie wraz z jego tre?ci? (14.12.2009r.) (pobra艅 795)
II Odpowiedzi na pytania (14.12.2009r.) (pobra艅 952)
III Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (16.12.2009r.) (pobra艅 864)
Og?oszenie o zmiania og?oszenia (16.12.2009r.) (pobra艅 813)
IV Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (17.12.2009r.) (pobra艅 936)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (17.12.2009r.) (pobra艅 801)
V Odpowiedzi (30.12.2009r.) (pobra艅 600)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (15.02.2010r.) (pobra艅 690)
Informacja o zawarciu umowy (12.03.2010r.) (pobra艅 462)
RU/DW/89/09ZAKUP OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO Licencja od 01.01.2010 do 31.12.2011r.
OG?OSZENIE O ZM覹IENIU (30.11.2009r.) (pobra艅 468)
Dokumentacja przetargowa (30.11.2009r.) (pobra艅 547)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.12.2009r.) (pobra艅 426)
Informacja o zawarciu umowy (07.01.2010r.) (pobra艅 478)
RU/DW/91/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO z podzia?em na 46 cz??ci
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (22.12.2009r.) (pobra艅 654)
Dokumentacja przetargowa - SIWZ (22.12.2009r.) (pobra艅 1062)
Dokumentacja przetargowa - przedmiot zam體ienia (22.12.2009r.) (pobra艅 1067)
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (01.02.2010r.) (pobra艅 720)
II Odpowiedzi na pytania (02.02.2010r.) (pobra艅 596)
Zmiana og?oszenia (04.02.2010r.) (pobra艅 540)
III Odpowiedzi na pytania wraz z nowym terminem sk?adania i otwarcia ofert (04.02.2010r.) (pobra艅 566)
Zmiana og?oszenia (05.02.2010r.) (pobra艅 589)
Zmiana og?oszenia (09.02.2010r.) (pobra艅 537)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.04.2010r.) (pobra艅 517)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci oceny ofert (28.04.2010r.) (pobra艅 492)
Informacja o zawarciu um體 w zakresie cz??ci 2, 4-21, 23-32, 34-38, 40, 42, 44, 46 (07.05.2010r.) (pobra艅 418)
II Informacja o zawarciu um體 w zakresie cz??ci 1, 3, 22, 33, 39 (10.06.2010r.) (pobra艅 392)
RU/DW/92/09DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO - POKL finansowany ze ?rodk體 Unii Europejskiej w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (05.01.2010r.) (pobra艅 607)
Dokumentacja przetargowa (05.01.2010r.) (pobra艅 859)
Odpowiedzi na pytania (02.02.2010r.) (pobra艅 628)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.04.2010r.) (pobra艅 512)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci oceny ofert (28.04.2010r.) (pobra艅 470)
Informacja o zawarciu um體 (12.05.2010r.) (pobra艅 438)
RU/DW/93/09DOSTAWA WIDEOPROJEKTOR覹
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (18.12.2009r.) (pobra艅 512)
DOKUMENTACJA PRZETARGOWA (18.12.2009r.) (pobra艅 658)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (30.12.2009r.) (pobra艅 530)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.02.2010r.) (pobra艅 413)
Ponowne rozstzygni?cie post?powania (16.02.2010r.) (pobra艅 422)
Rozstrzygni?cie post?powania w zakresie cz??ci B i E (05.03.2010r.) (pobra艅 484)
Rozstrzygniecie post?powania w zakresie cze?ci E (10.03.2010r.) (pobra艅 447)
Rozstrzygni?cie post?powania w zakresie cz??ci E (10.03.2010r.) (pobra艅 455)
Informacja o zawarciu umowy (29.03.2010r.) (pobra艅 428)
RU/DW/94/09DOSTAWA MIERNIK覹 ELEKTRYCZNYCH I DROBNEGO SPRZ?TU POMIAROWEGO w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (13.01.2010r.) (pobra艅 631)
Dokumentacja przetargowa (13.01.2010r.) (pobra艅 530)
I Odpowiedzi na pytania (20.01.2010r.) (pobra艅 543)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (04.03.2010r.) (pobra艅 602)
Informacja o zawarciu um體 (01.04.2010r.) (pobra艅 438)
RU/DW/95/09DOSTAWA WAG PRECYZYJNYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (11.01.2010r.) (pobra艅 486)
Dokumentacja przetargowa (11.01.2010r.) (pobra艅 533)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.02.2010r.) (pobra艅 397)
SPROSTOWANIE Informacji o rozstrzygni?ciu post?powania (12.02.2010r.) (pobra艅 466)
Informacja o zawarciu umowy (18.03.2010r.) (pobra艅 446)
RU/DW/96/09DOSTAWA URZ?DZE? TERMICZNYCH w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (12.01.2010r.) (pobra艅 517)
Dokumentacja przetargowa (12.01.2010r.) (pobra艅 660)
I Odpowiedzi na pytania (13.01.2010r.) (pobra艅 817)
II Odpowiedzi na pytania (14.01.2010r.) (pobra艅 635)
III Odpowiedzi na pytania (19.01.2010r.) (pobra艅 579)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (19.01.2010r.) (pobra艅 563)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (20.01.2010r.) (pobra艅 635)
IV Odpowiedzi na pytania (25.01.2010r.) (pobra艅 594)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (01.03.2010r.) (pobra艅 630)
Informacja o zawarciu um體 (23.03.2010r.) (pobra艅 468)
RU/DW/97/09DOSTAWA MATERIA?覹 BIUROWYCH
OG?OSZENIE O ZM覹IENIU (21.01.2010r.) (pobra艅 533)
Dokumentacja przetargowa (21.01.2010r.) (pobra艅 511)
I Odpowiedzi na pytania (01.02.2010r.) (pobra艅 531)
II Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (02.02.2010r.) (pobra艅 513)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.02.2010r.) (pobra艅 461)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (01.03.2010r.) (pobra艅 551)
Informacja o zawarciu umowy (12.03.2010r.) (pobra艅 456)
RU/DW/98/09DOSTAWA KOMPUTERA - STACJI GRAFICZNEJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (10.12.2009r.) (pobra艅 473)
Dokumentacja przetargowa (10.12.2009r.) (pobra艅 538)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (22.12.2009r.) (pobra艅 461)
Informacja o zawarciu umowy (11.01.2010r.) (pobra艅 478)
RU/DWM/99/09Dostawa materia?體 informacyjno-promocyjnych do projektu CINiBA
Og?oszenie o zam體ieniu (18.12.2009r.) (pobra艅 550)
Dokumentacja przetargowa (18.12.2009r.) (pobra艅 912)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (28.12.2009r.) (pobra艅 843)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (28.12.2009r.) (pobra艅 745)
Odpowiedzi na pytania (05.01.2010r.) (pobra艅 623)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania - cz??? A, B i C (04.02.2010r.) (pobra艅 398)
Informacja o zawarciu umowy - cz??? A, B, i C (24.02.2010r.) (pobra艅 479)
RU/DW/100/09DOSTAWA KLIMATYZATORA
Og?oszenie o zam體ieniu (11.01.2010r.) (pobra艅 584)
Dokumentacja przetargowa (11.01.2010r.) (pobra艅 703)
I Odpowiedzi na pytania (18.01.2010r.) (pobra艅 591)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (18.01.2010r.) (pobra艅 609)
II Odpowiedzi na pytania (19.01.2010r.) (pobra艅 646)
III Odpowiedzi na pytania (22.01.2010r.) (pobra艅 542)
Rozstrzygni?cie post?powania (25.02.2010r.) (pobra艅 393)
Informacja o zawarciu umowy (11.03.2010r.) (pobra艅 441)
RU/DW/101/09DOSTAWA OPROGRAMOWANIA
Og?oszenie o zam體ieniu (15.01.2010r.) (pobra艅 524)
Dokumentacja przetargowa (15.01.2010r.) (pobra艅 611)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.02.2010r.) (pobra艅 388)
Informacja o zawarciu umowy (03.03.2010r.) (pobra艅 485)
RU/DW/102/09DOSTAWA TITRATORA
Og?oszenie o zam體ieniu (02.02.2010r.) (pobra艅 467)
Dokumentacja przetargowa (02.02.2010r.) (pobra艅 458)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (19.02.2010r.) (pobra艅 681)
Informacja o zawarciu umowy (05.03.2010r.) (pobra艅 477)
RU/DW/103/09DOSTAWA DROBNEGO SPRZ?TU LABORATORYJNEGO zakup wsp?finansowany z EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (26.01.2010r.) (pobra艅 459)
Dokumentacja przetargowa (26.01.2010r.) (pobra艅 494)
I Odpowiedzi na pytania (01.02.2010r.) (pobra艅 479)
Uniewa?nienie post?powania (18.02.2010r.) (pobra艅 475)
RU/DWM/01/10Dostawa samochodu osobowego
Og?oszenie o zam體ieniu (26.01.2010r.) (pobra艅 481)
Dokumentacja przetargowa (26.01.2010r.) (pobra艅 536)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (28.01.2010r.) (pobra艅 544)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.02.2010r.) (pobra艅 500)
Informacja o zawarciu umowy (17.02.2010r.) (pobra艅 494)
RU/DWM/02/10Dostawa AGD
Og?oszenie o zam體ieniu (26.02.2010r.) (pobra艅 470)
Dokumentacja przetargowa (26.02.2010r.) (pobra艅 533)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (18.03.2010r.) (pobra艅 577)
Informacja o zawarciu umowy (30.03.2010r.) (pobra艅 428)
RU/DW/03/10DOSTAWA MATERIA?覹 BIUROWYCH w ramach PO KL
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (10.03.2010r.) (pobra艅 499)
Dokumentacja przetargowa (10.03.2010r.) (pobra艅 594)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (31.03.2010r.) (pobra艅 518)
Informacja o zawarciu um體 (15.04.2010r.) (pobra艅 499)
RU/DWM/04/10DOSTAWA ARTYKU?覹 ELEKTROINSTALACYJNYCH I OPRAW
Og?oszenie o zam體ieniu (26.02.2010r.) (pobra艅 469)
Dokumentacja przetargowa (26.02.2010r.) (pobra艅 545)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (02.04.2010r.) (pobra艅 482)
Informacja o zawarciu umowy (15.04.2010r.) (pobra艅 444)
RU/DWM/05/10Wynajem autobusu
Og?oszenie o zam體ieniu (15.03.2010r.) (pobra艅 448)
Dokumentacja przetargowa (15.03.2010r.) (pobra艅 414)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (19.03.2010r.) (pobra艅 499)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (01.04.2010r.) (pobra艅 539)
Informacja o zawarciu umowy (14.04.2010r.) (pobra艅 440)
RU/DW/06/10DOSTAWA URZ?DZE? TERMICZNYCH w ramach projektu POLAPGEN-BD
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (10.03.2010r.) (pobra艅 457)
Dokumentacja przetargowa (10.03.2010r.) (pobra艅 509)
I Odpowiedzi na pytania (12.03.2010r.) (pobra艅 531)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (19.03.2010r.) (pobra艅 540)
Informacja o zawarciu um體 (06.04.2010r.) (pobra艅 449)
RU/DW/07/10DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ projekt wsp?finansowany przez UE w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (26.03.2010r.) (pobra艅 708)
Dokumentacja przetargowa (26.03.2010r.) (pobra艅 765)
I Odpowiedzi na pytania (08.04.2010r.) (pobra艅 648)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (20.05.2010r.) (pobra艅 501)
Informacja o zawarciu um體 (06.07.2010r.) (pobra艅 442)
RU/DW/08/10DOSTAWA URZ?DZE? DOZUJ?CYCH I POMP CI?NIENIOWYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (19.03.2010r.) (pobra艅 461)
Dokumentacja przetargowa (19.03.2010r.) (pobra艅 469)
Odpowied? na pytanie nr 1 (25.03.2010r.) (pobra艅 499)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (14.04.2010r.) (pobra艅 494)
Informacja o zawarciu umowy (29.04.2010r.) (pobra艅 457)
RU/DWM/09/10Dostawa i monta? ?aluzji w obiektach U?
Og?oszenie o zam體ieniu (22.03.2010r.) (pobra艅 465)
Dokumentacja przetargowa (22.03.2010r.) (pobra艅 492)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (12.04.2010r.) (pobra艅 514)
Informacja o zawarciu umowy (20.04.2010r.) (pobra艅 425)
RU/DW/10/10DOSTAWA ?R覦E? ?WIAT?A
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.04.2010r.) (pobra艅 471)
Dokumentacja przetargowa (02.04.2010r.) (pobra艅 524)
Odpowiedzi na pytania (08.04.2010r.) (pobra艅 526)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (07.05.2010r.) (pobra艅 612)
Informacja o zawarciu umowy (27.05.2010r.) (pobra艅 387)
RU/DW/11/10DOSTAWA SZAF AKTOWYCH METALOWYCH WRAZ Z MONTA?EM
Og?oszenie o zam體ieniu (19.03.2010r.) (pobra艅 433)
Dokumentacja przetargowa (19.03.2010r.) (pobra艅 527)
Odpowied? na pytanie (26.03.2010r.) (pobra艅 464)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (31.03.2010r.) (pobra艅 635)
Informacja o zawarciu umowy (21.04.2010r.) (pobra艅 454)
RU/DW/12/10DOSTAWA CZ??CI KOMPUTEROWYCH finansowane ze ?rodk體 EFS oraz Polsko-Norweskiego Fund. Bad. Nauk
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (25.03.2010r.) (pobra艅 475)
Dokumentacja przetargowa (25.03.2010r.) (pobra艅 577)
I Odpowiedzi na pytania (30.03.2010r.) (pobra艅 504)
Og?oszenie o zmiania og?oszenia (30.03.2010r.) (pobra艅 514)
II Odpowiedzi na pytania + zmiana terminiu sk?adania i otwarcia ofert (01.04.2010r.) (pobra艅 506)
II og?oszenie o zmianie og?oszenia (01.04.2010r.) (pobra艅 455)
Rozstrzygni?cie post?powania (20.04.2010r.) (pobra艅 744)
Informacja o zawarciu um體 (12.05.2010r.) (pobra艅 413)
RU/DWM/14/10Dostawa ?odzi badawczej wraz z wyposa?eniem badawczym - projekt ZiZoZap
Og?oszenie o zam體ieniu (24.03.2010r.) (pobra艅 523)
Dokumentacja przetargowa (24.03.2010r.) (pobra艅 515)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (12.04.2010r.) (pobra艅 524)
Informacja o zawarciu umowy (28.04.2010r.) (pobra艅 383)
RU/DW/15/10ZAKUP OPROGRAMOWANIA wsp?finans. ze ?rodk體 UE w ramach EFS oraz Polsko-Norweskiego Fund.Bad.Nauk.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.04.2010r.) (pobra艅 519)
Dokumentacja przetargowa (02.04.2010r.) (pobra艅 567)
Modyfikacja tre?ci SIWZ + zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (07.04.2010r.) (pobra艅 599)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (07.04.2010r.) (pobra艅 557)
I Odpowiedzi na pytania (08.04.2010r.) (pobra艅 536)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.04.2010r.) (pobra艅 652)
Informacja o zawarciu umowy (12.05.2010r.) (pobra艅 417)
RU/DW/16/10DOSTAWA MIKROSKOP覹 w ramach projektu UPGOW wsp?finansowanego ze ?rodk體 UE w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (14.04.2010r.) (pobra艅 594)
Dokumentacja przetargowa (14.04.2010r.) (pobra艅 738)
I Odpowiedzi na pytania (21.04.2010r.) (pobra艅 617)
II Odpowiedzi na pytania (26.04.2010r.) (pobra艅 620)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.05.2010r.) (pobra艅 496)
Informacja o zawarciu um體 (23.06.2010r.) (pobra艅 434)
RU/DW/17/10DROBNY SPRZ?T LABORATORYJNY w ramach projektu wsp?finansowanego przez UE w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (21.04.2010r.) (pobra艅 461)
Dokumentacja przetargowa (21.04.2010r.) (pobra艅 444)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (14.05.2010r.) (pobra艅 493)
Informacja o zawarciu um體 (11.06.2010r.) (pobra艅 430)
RU/DW/18/10Dostawa wagi analitycznej szt. 1
Og?oszenie o zam體ieniu (16.04.2010r.) (pobra艅 430)
Dokumentacja przetargowa (16.04.2010r.) (pobra艅 460)
Informacja o rozstrzyni?ciu post?powania (10.05.2010r.) (pobra艅 445)
Informacja o zawarciu umowy (27.05.2010r.) (pobra艅 418)
RU/DWM/19/10DOSTAWA SOND WIELOPARAMETROWYCH - projekt ZIZOZAP
Og?oszenie o zamowieniu (08.04.2010r.) (pobra艅 427)
Dokumentacja przetargowa (08.04.2010r.) (pobra艅 478)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.04.2010r.) (pobra艅 468)
Informacja o zawarciu umowy (29.04.2010r.) (pobra艅 435)
RU/DW/20/10ZESTAWY DO INTERAKTYWNEJ EDUKACJI SZKOLNEJ - projekt wsp?finansowany przez UE w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (16.04.2010r.) (pobra艅 655)
Dokumentacja przetargowa (16.04.2010r.) (pobra艅 897)
I Odpowiedzi na pytania (23.04.2010r.) (pobra艅 772)
Informacja o zmianie terminu sk?adania i otwarcia ofert (19.05.2010r.) (pobra艅 498)
I zmiana og?oszenia (26.05.2010r.) (pobra艅 410)
II Odpowiedzi na pytania + modyfikacja SIWZ + zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (26.05.2010r.) (pobra艅 662)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.06.2010r.) (pobra艅 453)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (02.07.2010r.) (pobra艅 726)
Informacja o zawarciu umowy (06.09.2010r.) (pobra艅 403)
RU/DWM/21/10Remont d?wigu towarowego
Og?oszenie o zam體ieniu (22.04.2010r.) (pobra艅 398)
Dokumentacja przetargowa (22.04.2010r.) (pobra艅 498)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (20.05.2010r.) (pobra艅 435)
Informacja o zawarciu umowy (26.05.2010r.) (pobra艅 446)
RU/DW/22/10DOSTAWA WODY MINERALNEJ I ?R覦LANEJ WRAZ Z DZIER?AW? DYSTRYBUTOR覹
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (21.04.2010r.) (pobra艅 491)
Dokumentacja przetargowa (21.04.2010r.) (pobra艅 519)
I Odpowiedzi na pytania (27.04.2010r.) (pobra艅 460)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (28.05.2010r.) (pobra艅 395)
Informacja o zawarciu umowy (14.06.2010r.) (pobra艅 420)
RU/DW/23/10DOSTAWA KOMPUTER覹 I MONITOR覹
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (18.05.2010r.) (pobra艅 547)
Dokumentacja przetargowa (18.05.2010r.) (pobra艅 724)
Informacja o zmianie terminu sk?adania i otwarcia ofert (18.06.2010r.) (pobra艅 479)
I Odpowiedzi na pytania (21.06.2010r.) (pobra艅 837)
Zmiana og?oszenia (22.06.2010r.) (pobra艅 416)
II Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (29.06.2010r.) (pobra艅 481)
II sprostowanie og?oszenia (02.07.2010r.) (pobra艅 452)
II Odpowiedzi na pytania (02.07.2010r.) (pobra艅 493)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.08.2010r.) (pobra艅 492)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci oceny ofert (09.09.2010r.) (pobra艅 585)
Informacja o zawarciu umowy (29.09.2010r.) (pobra艅 379)
RU/DWM/25/10DOSTAWA MIKROTOMU ROTACYJNEGO WRAZ Z WYPOSA?ENIEM
Og?oszenie o zam體ieniu (26.04.2010r.) (pobra艅 416)
Dokumentacja przetargowa (26.04.2010r.) (pobra艅 451)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (05.05.2010r.) (pobra艅 454)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (13.05.2010r.) (pobra艅 429)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci badania i oceny ofert (20.05.2010r.) (pobra艅 465)
Informacja o zawarciu umowy (01.06.2010r.) (pobra艅 429)
RU/DWM/26/10Dostawa druk體: indeksy, dyplomy, odpisy dyplom體
Og?oszenie o zam體ieniu (30.04.2010r.) (pobra艅 398)
Dokumentacja przetargowa (30.04.2010r.) (pobra艅 422)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (13.05.2010r.) (pobra艅 471)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania po uchyleniu si? Wykonawcy od zawarcia umowy (21.05.2010r.) (pobra艅 482)
Informacja o zawarciu umowy (01.06.2010r.) (pobra艅 434)
RU/DWM/27/10DOSTAWA ANALIZATORA CNS - projekt ZIZOZAP
Og?oszenie o zam體ieniu (28.04.2010r.) (pobra艅 458)
Dokumentacja przetargowa (28.04.2010r.) (pobra艅 455)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (10.05.2010r.) (pobra艅 484)
RU/DW/28/10DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w ramach projekt體 UPGOW oraz ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (29.04.2010r.) (pobra艅 476)
Dokumentacja przetargowa (29.04.2010r.) (pobra艅 529)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.05.2010r.) (pobra艅 586)
Informacja o zawarciu um體 (11.06.2010r.) (pobra艅 409)
RU/DW/29/10DOSTAWA WK?AD覹 DRUKUJ?CYCH: TUSZE i TONERY
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (11.05.2010r.) (pobra艅 480)
Dokumentacja przetargowa (11.05.2010r.) (pobra艅 723)
I Odpowiedzi na zapytania (27.05.2010r.) (pobra艅 605)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.06.2010r.) (pobra艅 590)
II Odpowiedzi na pytania (15.06.2010r.) (pobra艅 499)
III Odpowiedzi na pytania + zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (18.06.2010r.) (pobra艅 447)
II Og?oszenie o zmianie og?oszenia (22.06.2010r.) (pobra艅 395)
IV Odpowiedzi na pytania (25.06.2010r.) (pobra艅 435)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (01.09.2010r.) (pobra艅 505)
Informacja o zawarciu umowy (23.09.2010r.) (pobra艅 423)
RU/DW/30/10DOSTAWA URZ?DZE? DOZUJACYCH I CI?NIENIOWYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (12.05.2010r.) (pobra艅 408)
Dokumentacja przetargowa (12.05.2010r.) (pobra艅 445)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (25.05.2010r.) (pobra艅 408)
RU/DW/31/10Dostawa wst?pnie zadrukowanych blankiet體 elektronicznej legitymacji studenckiej
Og?oszenie o zam體ieniu (27.05.2010r.) (pobra艅 372)
Dokumentacja przetargowa (27.05.2010r.) (pobra艅 411)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.06.2010r.) (pobra艅 404)
Informacja o zawarciu umowy (07.07.2010r.) (pobra艅 426)
RU/DW/32/10DOSTAWA MEBLI, KRZESE? I FOTELI BIUROWYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (10.06.2010r.) (pobra艅 478)
Dokumentacja przetargowa (10.06.2010r.) (pobra艅 773)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.08.2010r.) (pobra艅 444)
Informacja o zawarciu umowy (25.08.2010r.) (pobra艅 414)
RU/DWM/33/10DOSTAWA ANALIZATORA CNS - projekt ZIZOZAP
Og?oszenie o zam體ieniu (11.05.2010r.) (pobra艅 404)
Dokumentacja przetargowa (11.05.2010r.) (pobra艅 464)
Zal1A_oferta po usuni?ciu b??du informatycznego zwi?zanego z otwieraniem pliku (13.05.2010r.) (pobra艅 491)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (21.05.2010r.) (pobra艅 445)
Informacja o zawarciu umowy (02.06.2010r.) (pobra艅 465)
RU/DW/34/10Dostawa artyku?體 higienicznych i ?rodk體 czysto?ci
Og?oszenie o zam體ieniu (21.05.2010r.) (pobra艅 413)
Dokumentacja przetargowa (21.05.2010r.) (pobra艅 533)
Odpowied? na pytanie (27.05.2010r.) (pobra艅 441)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (17.06.2010r.) (pobra艅 454)
Informacja o zawarciu um體 (09.07.2010r.) (pobra艅 407)
RU/DWM/35/10DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ WRAZ Z WYPOSA?ENIEM w ramach projektu ZIZOZAP
Og?oszenie o zam體ieniu (31.05.2010r.) (pobra艅 413)
Dokumentacja przetargowa (31.05.2010r.) (pobra艅 492)
Zal2wz髍 umowy po usuni?ciu b??du informatycznego zwi?zanego z otwarciem pliku (08.06.2010r.) (pobra艅 491)
Odpowiedzi na pytania nr 1 + nowy termin sk?adania i otwarcia ofert (08.06.2010r.) (pobra艅 458)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (08.06.2010r.) (pobra艅 386)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (25.06.2010r.) (pobra艅 438)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A" i "B" (17.08.2010r.) (pobra艅 430)
RU/DW/36/10DOSTAWA SERWER覹 10 SZT.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (07.06.2010r.) (pobra艅 522)
Dokumentacja przetargowa (07.06.2010r.) (pobra艅 677)
I Odpowiedzi na pytania (01.07.2010r.) (pobra艅 547)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (11.08.2010r.) (pobra艅 628)
Informacja o zawarciu um體 (11.10.2010r.) (pobra艅 405)
RU/DW/37/10Dostawa precyzyjnego miernika RLC szt. 1
Og?oszenie o zam體ieniu (14.06.2010r.) (pobra艅 378)
Dokumentacja przetargowa (14.06.2010r.) (pobra艅 408)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (06.07.2010r.) (pobra艅 450)
Sprostowanie do rozstrzygni?cia post?powania (12.07.2010r.) (pobra艅 413)
RU/DW/38/10Dostawa urz?dze? dozuj?cych i ci?nieniowych
Og?oszenie o zam體ieniu (31.05.2010r.) (pobra艅 343)
Dokumentacja przetargowa (31.05.2010r.) (pobra艅 396)
Odpowiedzi na pytania (02.06.2010r.) (pobra艅 426)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (24.06.2010r.) (pobra艅 415)
Informacja o zawarciu um體 (09.07.2010r.) (pobra艅 375)
RU/DW/39/10DOSTAWA SERWER覹 w ramach projektu ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (18.06.2010r.) (pobra艅 494)
Dokumentacja przetargowa (18.06.2010r.) (pobra艅 584)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (20.08.2010r.) (pobra艅 406)
Informacja o zawarciu umowy (13.09.2010r.) (pobra艅 370)
RU/DW/40/10DOSTAWA ARTYKU?覹 PAPIERNICZYCH (papier ksero, papier kancelaryjny, papier sk?adanka)
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (24.06.2010r.) (pobra艅 446)
Dokumentacja przetargowa (24.06.2010r.) (pobra艅 549)
Zmiana tre?ci Specyfikacji Istotnych Warunk體 Zam體ienia (25.06.2010r.) (pobra艅 588)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (19.08.2010r.) (pobra艅 414)
Informacja o zawarciu umowy (23.09.2010r.) (pobra艅 363)
RU/DW/41/10DOSTAWA CZ??CI KOMPUTEROWYCH w ramach projektu ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.06.2010r.) (pobra艅 441)
Dokumentacja przetargowa (09.06.2010r.) (pobra艅 478)
I Odpowiedzi na pytania (15.06.2010r.) (pobra艅 428)
II Odpowiedzi na pytania (15.06.2010r.) (pobra艅 432)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (28.06.2010r.) (pobra艅 495)
Informacja o zawarciu umowy (16.07.2010r.) (pobra艅 374)
RU/DW/42/10DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (18.06.2010r.) (pobra艅 459)
Dokumentacja przetargowa (18.06.2010r.) (pobra艅 664)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.10.2010r.) (pobra艅 400)
Informacja o uniewa?nieniu cz??ci nr 16 (25.10.2010r.) (pobra艅 405)
Informacja o zawarciu umowy (20.11.2010r.) (pobra艅 414)
RU/DW/43/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH AKTYWNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (16.06.2010r.) (pobra艅 397)
Dokumentacja przetargowa (16.06.2010r.) (pobra艅 503)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (25.06.2010r.) (pobra艅 450)
RU/DW/44/10DOSTAWA KLIMATYZATOR覹
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (22.06.2010r.) (pobra艅 442)
Dokumentacja przetargowa (22.06.2010r.) (pobra艅 515)
Odpowiedzi na pytania I, zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (30.06.2010r.) (pobra艅 459)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.06.2010r.) (pobra艅 439)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (29.07.2010r.) (pobra艅 929)
Informacja o zawarciu umowy (27.08.2010r.) (pobra艅 438)
RU/DW/45/10Dostawa aparatury pomiarowej - projekt ZiZOZap
Og?oszenie o zam體ieniu (21.06.2010r.) (pobra艅 468)
Dokumentacja przetargowa (21.06.2010r.) (pobra艅 538)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (21.06.2010r.) (pobra艅 453)
I Odpowiedzi na pytania (22.06.2010r.) (pobra艅 479)
II Odpowiedzi na pytania (25.06.2010r.) (pobra艅 457)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.07.2010r.) (pobra艅 573)
Informacja o zawarciu umowy (24.08.2010r.) (pobra艅 374)
RU/DW/46/10DOSTAWA ARMATURY ?AZIENKOWEJ, CERAMIKI ?AZIENKOWEJ ORAZ ELEMENT覹 HYDRAULICZNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (01.07.2010r.) (pobra艅 360)
Dokumentacja przetargowa (01.07.2010r.) (pobra艅 432)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (14.07.2010r.) (pobra艅 406)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania po powt髍zeniu czynno?ci badania i oceny ofert (28.07.2010r.) (pobra艅 430)
Informacja o zawarciu umowy (25.08.2010r.) (pobra艅 380)
RU/DW/47/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH AKTYWNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (30.06.2010r.) (pobra艅 390)
Dokumentacja przetargowa (30.06.2010r.) (pobra艅 485)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (15.07.2010r.) (pobra艅 415)
RU/DW/48/10Dostawa wag laboratoryjnych
Og?oszenie o zam體ieniu (02.07.2010r.) (pobra艅 393)
Dokumentacja przetargowa (02.07.2010r.) (pobra艅 359)
Zmiana tre?ci SIWZ (02.07.2010r.) (pobra艅 445)
I Odpowiedzi na pytania (07.07.2010r.) (pobra艅 407)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (09.07.2010r.) (pobra艅 371)
II Odpowiedzi na pytania (12.07.2010r.) (pobra艅 407)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (14.07.2010r.) (pobra艅 360)
III Odpowied? na pytanie (14.07.2010r.) (pobra艅 385)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (14.07.2010r.) (pobra艅 379)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (20.08.2010r.) (pobra艅 566)
Informacja o zawarciu um體 (15.09.2010r.) (pobra艅 390)
RU/DW/49/10ZAKUP BENZYNY BEZO?OWIOWEJ Pb-98 w ramach projektu ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (30.06.2010r.) (pobra艅 366)
Dokumentacja przetargowa (30.06.2010r.) (pobra艅 447)
I Odpowiedzi na pytania (06.07.2010r.) (pobra艅 543)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.07.2010r.) (pobra艅 400)
Informacja o zawarciu umowy (25.08.2010r.) (pobra艅 366)
RU/DW/51/10DOSTAWA PRZEP?YWOMIERZY 2 SZT. w ramach projektu ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (05.07.2010r.) (pobra艅 403)
Dokumentacja przetargowa (05.07.2010r.) (pobra艅 448)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (19.07.2010r.) (pobra艅 577)
Informacja o zawarciu umowy (24.08.2010r.) (pobra艅 382)
RU/DW/52/10DOSTAWA MEBLI, KRZESE? I FOTELI
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (16.07.2010r.) (pobra艅 380)
Dokumentacja przetargowa (16.07.2010r.) (pobra艅 512)
Informacja o poprawieniu b??du informatycznego, poprawiony za??cznik nr 2A do SIWZ (19.07.2010r.) (pobra艅 399)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (05.08.2010r.) (pobra艅 454)
RU/DW/53/10ARTYKU?Y BIUROWE - projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (12.07.2010r.) (pobra艅 485)
Dokumentacja przetargowa (12.07.2010r.) (pobra艅 603)
I Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (17.08.2010r.) (pobra艅 433)
II Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (19.08.2010r.) (pobra艅 373)
I Og?oszenie o zmianie og?oszenia (23.08.2010r.) (pobra艅 385)
II Og?oszenie o zmianie og?oszenia (26.08.2010r.) (pobra艅 394)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (20.09.2010r.) (pobra艅 411)
Informacja o zawarciu umowy (18.10.2010r.) (pobra艅 392)
RU/DW/54/10ZAKUP SPRZ?TU I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z URUCHOMIENIEM w ramach projektu MOK wsp?finansowanego przez U
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.08.2010r.) (pobra艅 469)
Dokumentacja przetargowa (09.08.2010r.) (pobra艅 395)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (09.09.2010r.) (pobra艅 431)
Informacja o zawarciu umowy (23.09.2010r.) (pobra艅 366)
RU/DW/55/10ZAKUP OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO w ramach projektu UPGOW
Og?oszenie o zam體ieniu (26.07.2010r.) (pobra艅 447)
Dokumentacja przetargowa (26.07.2010r.) (pobra艅 516)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (30.07.2010r.) (pobra艅 448)
Odpowiedzi na pytania , zmiana terminu sk?adania ofert (03.08.2010r.) (pobra艅 464)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.08.2010r.) (pobra艅 431)
Informacja o zawarciu um體 (23.09.2010r.) (pobra艅 370)
RU/DW/56/10Dostawa odzie?y roboczej i ochronnej
Og?oszenie o zam體ieniu (28.07.2010r.) (pobra艅 404)
Dokumentacja przetargowa (28.07.2010r.) (pobra艅 471)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (27.08.2010r.) (pobra艅 441)
Informacja o zawarciu umowy (14.09.2010r.) (pobra艅 384)
RU/DW/57/10Dostawa odzie?y ochronnej i roboczej
Og?oszenie o zam體ieniu (06.08.2010r.) (pobra艅 367)
Dokumentacja przetargowa (06.08.2010r.) (pobra艅 471)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (22.09.2010r.) (pobra艅 408)
Informacja o zawarciu umowy (18.10.2010r.) (pobra艅 375)
RU/DW/58/10Zakup pianina - 2 sztuki
Og?oszenie o zam體ieniu (23.07.2010r.) (pobra艅 365)
Dokumentacja przetargowa (23.07.2010r.) (pobra艅 501)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (14.09.2010r.) (pobra艅 437)
Informacja o zawarciu umowy (30.09.2010r.) (pobra艅 381)
RU/DW/59/10Dostawa negatyw體 filmowych - 120 sztuk (rolek)
Og?oszenie o zam體ieniu (19.07.2010r.) (pobra艅 383)
Dokumentacja przetargowa (19.07.2010r.) (pobra艅 379)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.08.2010r.) (pobra艅 398)
Informacja o zawarciu umowy (06.09.2010r.) (pobra艅 383)
RU/DW/60/10DOSTAWA SPRZ?TU LABORATORYJNEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (23.08.2010r.) (pobra艅 471)
Dokumentacja przetargowa (23.08.2010r.) (pobra艅 744)
I Odpowiedzi na pytania (07.09.2010r.) (pobra艅 558)
II Odpowiedzi na pytania (09.09.2010r.) (pobra艅 547)
III Odpowiedzi na pytania (13.09.2010r.) (pobra艅 505)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (14.10.2010r.) (pobra艅 469)
Informacja o zawarciu um體 (20.11.2010r.) (pobra艅 371)
RU/DW/61/10DOSTAWA WIELOFALOWEGO AUTOMATYCZNEGO REFRAKTOMETRU CYFROWEGO ABBEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (27.08.2010r.) (pobra艅 373)
Dokumentacja przetargowa (27.08.2010r.) (pobra艅 514)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (05.10.2010r.) (pobra艅 364)
Informacja o zawarciu umowy (28.10.2010r.) (pobra艅 374)
RU/DW/63/10DOSTAWA MIERNIK覹 2 SZT.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (18.08.2010r.) (pobra艅 357)
Dokumentacja przetargowa (18.08.2010r.) (pobra艅 494)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (06.09.2010r.) (pobra艅 386)
RU/DW/64/10Dostawa aparatury pomiarowej 2 szt.
Og?oszenie o zam體ieniu (09.08.2010r.) (pobra艅 415)
Dokumentacja przetargowa (09.08.2010r.) (pobra艅 395)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (22.09.2010r.) (pobra艅 400)
Informacja o zawarciu um體 (21.10.2010r.) (pobra艅 401)
RU/DW/65/10WYSOKOROZDZIELCZY SKANER WOLUMETRYCZNY Z SYSTEMEM KOMPUTEROWYM, OPROGRAMOWANIEM I WYPOSA?ENIEM
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (31.08.2010r.) (pobra艅 422)
Dokumentacja przetargowa (31.08.2010r.) (pobra艅 471)
I Odpowiedzi na pytania (10.09.2010r.) (pobra艅 486)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (04.10.2010r.) (pobra艅 411)
Informacja o zawarciu umowy (22.10.2010r.) (pobra艅 371)
RU/DW/66/10SYSTEM DO DEPOZYCJI SUCHEJ I MOKREJ projekt ZiZOZap - w ramach PO Innowacyjna Gospodarka
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (13.09.2010r.) (pobra艅 377)
Dokumentacja przetargowa (13.09.2010r.) (pobra艅 404)
I Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (21.09.2010r.) (pobra艅 376)
I zmiana og?oszenia (21.09.2010r.) (pobra艅 360)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (04.10.2010r.) (pobra艅 537)
Informacja o zawarciu umowy (05.11.2010r.) (pobra艅 450)
RU/DW/67/10PRENUMERATA CZASOPISM ZAGRANICZNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (29.09.2010r.) (pobra艅 258)
Dokumentacja przetargowa (29.09.2010r.) (pobra艅 503)
Odpowiedzi na pytania, zmiana tre?ci SIWZ, zmienione dokumenty (28.10.2010r.) (pobra艅 312)
Zmiana tre?ci SIWZ (02.11.2010r.) (pobra艅 249)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (01.12.2010r.) (pobra艅 220)
RU/DW/68/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH AKTYWNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM
Og?oszenie o zam體ieniu (06.08.2010r.) (pobra艅 407)
Dokumentacja przetargowa (06.08.2010r.) (pobra艅 370)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (18.08.2010r.) (pobra艅 407)
RU/DW/69/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH AKTYWNYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (06.08.2010r.) (pobra艅 372)
Dokumentacja przetargowa (06.08.2010r.) (pobra艅 560)
Zmiana terminu sk?adania ofert (13.08.2010r.) (pobra艅 442)
I Odpowiedzi na pytania wraz z nowym terminem sk?adania i otwarcia ofert (17.08.2010r.) (pobra艅 449)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (17.08.2010r.) (pobra艅 370)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (15.09.2010r.) (pobra艅 430)
Informacja o zawarciu umowy (30.09.2010r.) (pobra艅 357)
RU/DW/70/10DOSTAWA POMOCY NAUKOWYCH - projekt wsp?finansowany przez Uni? Europejsk? w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (16.09.2010r.) (pobra艅 341)
Dokumentacja przetargowa (16.09.2010r.) (pobra艅 336)
Informacja o zmianie terminu sk?adania i otwarcia ofert (21.10.2010r.) (pobra艅 260)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (26.10.2010r.) (pobra艅 259)
Zmiana tre?ci SIWZ - przed?u?enie terminu sk?adania ofert (27.10.2010r.) (pobra艅 251)
II Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.11.2010r.) (pobra艅 236)
Odpowiedzi na pytania, zmiana tre?ci SIWZ (05.11.2010r.) (pobra艅 447)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.12.2010r.) (pobra艅 213)
RU/DW/71/10DOSTAWA WIDEOPROJEKTOR覹 w ramach projekt體 UPGOW i ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (17.09.2010r.) (pobra艅 383)
Dokumentacja przetargowa (17.09.2010r.) (pobra艅 427)
I Odpowiedzi na pytania (21.09.2010r.) (pobra艅 453)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (05.10.2010r.) (pobra艅 403)
Informacja o zawarciu umowy (02.11.2010r.) (pobra艅 337)
RU/DW/72/10DOSTAWA ARTYKU?覹 GOSPODARSTWA DOMOWEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (19.08.2010r.) (pobra艅 377)
Dokumentacja przetargowa (19.08.2010r.) (pobra艅 529)
I Odpowiedzi na pytania (27.08.2010r.) (pobra艅 439)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (13.09.2010r.) (pobra艅 407)
Informacja o zawarciu umowy dla cz??ci "A" i "B" (30.09.2010r.) (pobra艅 375)
RU/DW/73/10DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO w ramach projekt體 UPGOW, ZiZOZap oraz FNP
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (29.09.2010r.) (pobra艅 460)
Dokumentacja przetargowa (29.09.2010r.) (pobra艅 582)
I Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (19.10.2010r.) (pobra艅 432)
I zmiana og?oszenia (25.10.2010r.) (pobra艅 403)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (30.11.2010r.) (pobra艅 476)
Informacja o zawarciu um體 (03.01.2011r.) (pobra艅 371)
RU/DW/74/10DOSTAWA GAZ覹 TECHNICZNYCH ORAZ DZIER?AW? BUTLI GAZOWYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (14.09.2010r.) (pobra艅 381)
Dokumentacja przetargowa (14.09.2010r.) (pobra艅 421)
I Odpowiedzi na pytania (21.09.2010r.) (pobra艅 435)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.10.2010r.) (pobra艅 459)
Informacja o zawarciu umowy (03.11.2010r.) (pobra艅 391)
RU/DW/75/10DOSTAWA MEBLI, KRZESE? I FOTELI
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (20.08.2010r.) (pobra艅 414)
Dokumentacja przetargowa (20.08.2010r.) (pobra艅 572)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (17.09.2010r.) (pobra艅 422)
Informacja o zawarciu umowy dla cz??ci "A" i "B" (07.10.2010r.) (pobra艅 388)
RU/DW/76/10ZESTAWY SPRZ?TU MULTIMEDIALNEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (17.09.2010r.) (pobra艅 403)
Dokumentacja przetargowa (17.09.2010r.) (pobra艅 503)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (25.10.2010r.) (pobra艅 466)
Informacja o zawarciu umowy (20.11.2010r.) (pobra艅 375)
RU/DW/77/10DOSTAWA ARMATURY ?AZIENKOWEJ, CERAMIKI ?AZIENKOWEJ ORAZ ELEMENT覹 HYDRAULICZNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (20.09.2010r.) (pobra艅 339)
Dokumentacja przetargowa (20.09.2010r.) (pobra艅 419)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.10.2010r.) (pobra艅 396)
Informacja o zawarciu umowy (27.10.2010r.) (pobra艅 361)
RU/DW/78/10DOSTAWA ARTYKU?覹 ELEKTROINSTALACYJNYCH, KLOSZY I OPRAW
Og?oszenie o zam體ieniu (04.10.2010r.) (pobra艅 203)
Dokumentacja przetargowa (04.10.2010r.) (pobra艅 281)
Odpowiedzi na pytania (11.10.2010r.) (pobra艅 250)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (12.10.2010r.) (pobra艅 206)
II Odpowiedzi na pytania, zmiana terminu sk?adania ofert (12.10.2010r.) (pobra艅 250)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (03.12.2010r.) (pobra艅 284)
RU/DW/79/10PRZYRZ?DY POMIAROWE w ramach projektu UPGOW wsp?finansowanego przez UE w ramach EFS
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (24.09.2010r.) (pobra艅 383)
Dokumentacja przetargowa (24.09.2010r.) (pobra艅 535)
Modyfikacja tre?ci SIWZ wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (30.09.2010r.) (pobra艅 459)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.09.2010r.) (pobra艅 403)
Odpowiedzi na pytania (01.10.2010r.) (pobra艅 459)
II Odpowiedzi na pytania (08.10.2010r.) (pobra艅 373)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (14.10.2010r.) (pobra艅 414)
RU/DW/80/10DOSTAWA ?R覦E? ?WIAT?A
Og?oszenie o zam體ieniu (04.10.2010r.) (pobra艅 383)
Dokumetacja przetargowa (04.10.2010r.) (pobra艅 485)
I Odpowiedzi na pytania (07.10.2010r.) (pobra艅 439)
II Odpowiedzi na pytania (12.10.2010r.) (pobra艅 451)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (24.11.2010r.) (pobra艅 542)
Informacja o zawarciu um體 (20.12.2010r.) (pobra艅 344)
RU/DW/81/10DOSTAWA MIKROSKOP覹 w ramach projekt體 UPGOW i ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (29.09.2010r.) (pobra艅 410)
Dokumentacja przetargowa (29.09.2010r.) (pobra艅 622)
I Odpowiedzi na pytania (07.10.2010r.) (pobra艅 608)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (30.11.2010r.) (pobra艅 638)
Informacja o zawarciu um體 (05.01.2011r.) (pobra艅 365)
RU/DW/82/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH AKTYWNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (20.09.2010r.) (pobra艅 441)
Dokumentacja przetargowa (20.09.2010r.) (pobra艅 520)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.11.2010r.) (pobra艅 423)
Informacja o zawarciu um體 (10.12.2010r.) (pobra艅 376)
RU/DW/83/10Obs?uga realizacji zakup體 licencji Microsoft w ramach umowy Microsoft Academic Select
Og?oszenie o zam體ieniu (04.10.2010r.) (pobra艅 366)
Dokumentacja przetargowa (04.10.2010r.) (pobra艅 446)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (06.10.2010r.) (pobra艅 395)
Zmiana tre?ci SIWZ (06.10.2010r.) (pobra艅 479)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.11.2010r.) (pobra艅 367)
Informacja o zawarciu umowy (07.12.2010r.) (pobra艅 368)
RU/DW/84/10DOSTAWA MIERNIK覹
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (17.09.2010r.) (pobra艅 406)
Dokumentacja przetargowa (17.09.2010r.) (pobra艅 471)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (07.10.2010r.) (pobra艅 418)
Informacja o zawarciu umowy w cz??ci A i B (28.10.2010r.) (pobra艅 364)
RU/DW/86/10Dostawa wag laboratoryjnych
Og?oszenie o zam體ieniu (29.09.2010r.) (pobra艅 387)
Dokumentacja przetargowa (29.09.2010r.) (pobra艅 456)
Odpowiedzi na pytania (04.10.2010r.) (pobra艅 436)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.11.2010r.) (pobra艅 425)
Informacja o zawarciu um體 (10.12.2010r.) (pobra艅 378)
RU/DW/87/10SYSTEM ZABEZPIECZE? ZBIOR覹 I OBS?UGA SAMOWYPO?YCZANIA W BU? I BGUE - projekt MOK i CINiBA
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (19.10.2010r.) (pobra艅 387)
Dokumentacja przetargowa (19.10.2010r.) (pobra艅 631)
Informacja o zmianie terminu sk?adania i otwarcia ofert (22.10.2010r.) (pobra艅 495)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (27.10.2010r.) (pobra艅 317)
I Odpowiedzi na pytania (05.11.2010r.) (pobra艅 492)
II Odpowiedzi na pytania (16.11.2010r.) (pobra艅 243)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (06.12.2010r.) (pobra艅 404)
RU/DW/88/10Zakup kalendarzy
Og?oszenie o zam體ieniu (14.10.2010r.) (pobra艅 416)
Dokumentacja przetargowa (14.10.2010r.) (pobra艅 545)
Ospowiedzi na pytania nr1, zmiana tre?ci SIWZ, zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (19.10.2010r.) (pobra艅 505)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (19.10.2010r.) (pobra艅 495)
Odpowiedzi na pytania nr 2 (20.10.2010r.) (pobra艅 415)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania w cz??ci "A" i "B" (08.11.2010r.) (pobra艅 659)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A" i "B" (22.11.2010r.) (pobra艅 367)
RU/DW/89/10Dostawa m?ynka kriogenicznego wraz z systemem do automatycznego dozowania ciek?ego azotu-ProgramTeam
Og?oszenie o zam體ieniu (20.10.2010r.) (pobra艅 380)
Dokumentacja przetargowa (20.10.2010r.) (pobra艅 392)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (04.11.2010r.) (pobra艅 441)
Informacja o zawarciu umowy (18.11.2010r.) (pobra艅 371)
RU/DW/90/10Dostawa tyszy i toner體
Og?oszenie o zam體ieniu (28.10.2010r.) (pobra艅 362)
Dokumentacja przetargowa (28.10.2010r.) (pobra艅 551)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.12.2010r.) (pobra艅 397)
Informacja o zawarciu umowy (22.12.2010r.) (pobra艅 378)
RU/DW/91/10DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ w ramach programu POIG - TEAM
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (22.10.2010r.) (pobra艅 447)
Dokumentacja przetargowa (22.10.2010r.) (pobra艅 580)
Odpowiedzi na pytania, zmiana tre?ci SIWZ (02.11.2010r.) (pobra艅 464)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (02.12.2010r.) (pobra艅 542)
Informacja o zawarciu um體 (04.01.2011r.) (pobra艅 382)
RU/DW/92/10Prenumerata czasopism polskich w okresie: 01.01.2011 - 31.12.2011 r.
Og?oszenie o zam體ieniu (22.10.2010r.) (pobra艅 374)
Dokumentacja przetargowa (22.10.2010r.) (pobra艅 516)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (02.11.2010r.) (pobra艅 425)
Odpowiedzi na pytania, zmiana tre?ci SIWZ, zmieniony za??cznik nr 2A (02.11.2010r.) (pobra艅 451)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.11.2010r.) (pobra艅 432)
Informacja o zawarciu umowy (09.12.2010r.) (pobra艅 358)
RU/DW/94/10Dostawa i monta? komory ch?odniczej
Og?oszenie o zam體ieniu (04.11.2010r.) (pobra艅 396)
Dokumentacja przetargowa (04.11.2010r.) (pobra艅 439)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (10.11.2010r.) (pobra艅 394)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania (01.12.2010r.) (pobra艅 372)
Informacja o zawarciu umowy (13.12.2010r.) (pobra艅 346)
RU/DW/95/10DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TABLICY MULTIMEDIALNEJ 1 kpl.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (05.11.2010r.) (pobra艅 335)
Dokumentacja przetargowa (05.11.2010r.) (pobra艅 393)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (29.11.2010r.) (pobra艅 400)
RU/DW/96/10Dostawa urz?dze? termicznych
Og?oszenie o zam體ieniu (15.11.2010r.) (pobra艅 284)
Dokumentacja przetargowa (15.11.2010r.) (pobra艅 657)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (15.11.2010r.) (pobra艅 440)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (17.11.2010r.) (pobra艅 638)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (08.12.2010r.) (pobra艅 411)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania w cz??ci "A", "B", "C"i "D" (30.12.2010r.) (pobra艅 298)
RU/DW/97/10DOSTAWA URZ?DZE? SIECIOWYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (02.11.2010r.) (pobra艅 239)
Dokumentacja przetargowa (02.11.2010r.) (pobra艅 431)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.12.2010r.) (pobra艅 246)
RU/DW/98/10Dostawa serwer體
Og?oszenie o zam體ieniu (09.11.2010r.) (pobra艅 347)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2010r.) (pobra艅 456)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (07.12.2010r.) (pobra艅 353)
Informacja o zawarciu um體 (30.12.2010r.) (pobra艅 378)
RU/DW/99/10ZAKUP OSCYLOSKOP覹 CYFROWYCH
Og?oszenie o zam體ieniu (09.11.2010r.) (pobra艅 327)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2010r.) (pobra艅 452)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (15.11.2010r.) (pobra艅 357)
Odpowiedzi na pytania wraz ze zmian? terminu sk?adania i otwarcia ofert (16.11.2010r.) (pobra艅 426)
Zmiana og?oszenia (16.11.2010r.) (pobra艅 389)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania w cz??ci "A", "B" i "C" (30.11.2010r.) (pobra艅 372)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A","B" i "C" (13.12.2010r.) (pobra艅 364)
RU/DW/100/10DOSTAWA PRZYRZ?D覹 POMIAROWYCH w ramach projektu UPGOW
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (03.11.2010r.) (pobra艅 394)
Dokumentacja przetargowa (03.11.2010r.) (pobra艅 597)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (21.12.2010r.) (pobra艅 363)
RU/DW/101/10ZAKUP PALIW P?YNNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (03.11.2010r.) (pobra艅 221)
Dokumentacja przetargowa (03.11.2010r.) (pobra艅 380)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (25.11.2010r.) (pobra艅 319)
RU/DW/102/10Dostawa cz??ci komputerowych
Og?oszenie o zam體ieniu (17.11.2010r.) (pobra艅 346)
Dokumentacja przetargowa (17.11.2010r.) (pobra艅 405)
Zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (25.11.2010r.) (pobra艅 413)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (25.11.2010r.) (pobra艅 380)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (26.11.2010r.) (pobra艅 382)
Za??cznik nr 2 opis przedmiotu zm體ienia po zmianie SIWZ (26.11.2010r.) (pobra艅 619)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.12.2010r.) (pobra艅 596)
Informacja o zawarciu umowy (04.01.2011r.) (pobra艅 377)
RU/DW/103/10DOSTAWA MATERIA?覹 BIUROWYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (05.11.2010r.) (pobra艅 336)
Dokumentacja przetargowa (05.11.2010r.) (pobra艅 492)
Zmiana tre?ci SIWZ (10.11.2010r.) (pobra艅 428)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (25.11.2010r.) (pobra艅 404)
Informacja o zawarciu umowy (22.12.2010r.) (pobra艅 402)
RU/DW/104/10DOSTAWA WIDEOPROJEKTOR覹 10 szt.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.11.2010r.) (pobra艅 373)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2010r.) (pobra艅 482)
Informacja o rozstrzyni?ciu post?powania (26.11.2010r.) (pobra艅 438)
Informacja o zawarciu umowy (20.12.2010r.) (pobra艅 405)
RU/DW/105/10DOSTAWA SYSTEMU ??CZNO?CI BEZPRZEWODOWEJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (03.11.2010r.) (pobra艅 391)
Dokumentacja przetargowa (03.11.2010r.) (pobra艅 487)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.11.2010r.) (pobra艅 481)
Informacja o zawarciu umowy (21.12.2010r.) (pobra艅 496)
RU/DW/106/10DOSTAWA MEBLI BIUROWYCH ORAZ MEBLI LABORATORYJNYCH WRAZ Z WYPOSA?ENIEM SAL DYDAKTYCZNYCH
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.11.2010r.) (pobra艅 400)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2010r.) (pobra艅 486)
Zmiana tre?ci SIWZ, zmieniony formularz oferty (10.11.2010r.) (pobra艅 405)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (26.11.2010r.) (pobra艅 456)
Informacja o zawarciu um體 (30.12.2010r.) (pobra艅 386)
RU/DW/107/10DOSTAWA SONDY WIELOPARAMETROWEJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.11.2010r.) (pobra艅 386)
Dokumentacja przetargowa (09.11.2010r.) (pobra艅 457)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (10.11.2010r.) (pobra艅 395)
Odpowiedzi na pytania do tre?ci SIWZ, zmiana tre?ci SIWZ (10.11.2010r.) (pobra艅 452)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (02.12.2010r.) (pobra艅 546)
Informacja o zawarciu umowy (21.12.2010r.) (pobra艅 485)
RU/DW/108/10Wynajem autobus體
Og?oszenie o zam體ieniu (24.11.2010r.) (pobra艅 357)
Dokumentacja przetargowa (24.11.2010r.) (pobra艅 481)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (23.12.2010r.) (pobra艅 445)
Informacja o zawarciu umowy w zakresie cz??ci "A","B" ,"C", "D", "E" (04.01.2011r.) (pobra艅 346)
RU/DW/109/10ZAKUP OPROGRAMOWANIA w ramach projektu ZiZOZap
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (17.11.2010r.) (pobra艅 383)
Dokumentacja przetargowa (17.11.2010r.) (pobra艅 469)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (08.12.2010r.) (pobra艅 395)
Informacja o zawarciu umowy (03.01.2011r.) (pobra艅 355)
RU/DW/110/10ZAKUP MIKROSKOP覹 w ramach projektu RATIO-COAL
Og?oszenie o zam體ieniu (08.12.2010r.) (pobra艅 217)
Dokumentacja przetargowa (08.12.2010r.) (pobra艅 368)
RU/DW/111/10Dostawa bilet體 autobusowo-tramwajowych KZK GOP
Og?oszenie o zam體ieniu (25.11.2010r.) (pobra艅 339)
Dokumentacja przetargowa (25.11.2010r.) (pobra艅 424)
Zmiana tre?ci SIWZ + zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert + nowy formularz oferty (01.12.2010r.) (pobra艅 363)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (01.12.2010r.) (pobra艅 402)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (16.12.2010r.) (pobra艅 419)
Informacja o zawarciu umowy (03.01.2011r.) (pobra艅 346)
RU/DW/112/10Rozbudowa system體 SSWiN i CCTV w obiektach Uniwersytetu ?l?skiego
Og?oszenie o zam體ieniu (01.12.2010r.) (pobra艅 320)
Dokumentacja przetargowa (01.12.2010r.) (pobra艅 391)
Zmiana SIWZ + nowy termin sk?adania i otwarcia ofert + aktualny opis przedmiotu zamowienia za?. nr 2 (08.12.2010r.) (pobra艅 337)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (08.12.2010r.) (pobra艅 298)
Informacja o rozstrzygni?cie post?powania - uniewa?nienie (15.12.2010r.) (pobra艅 355)
RU/DW/113/10APARATURA LABORATORYJNA, URZ?DZENIA DOZUJ?CE I CI?NIENIOWE, URZ?DZENIA TERMICZNE, SPRZ?T LABORATORYJ
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (13.12.2010r.) (pobra艅 275)
Dokumentacja przetargowa (13.12.2010r.) (pobra艅 683)
Zmiana tre?ci SIWZ (21.12.2010r.) (pobra艅 554)
RU/DW/114/10Dostawa klimatyzator體
Og?oszenie o zam體ieniu (02.12.2010r.) (pobra艅 222)
Dokumentacja przetargowa (02.12.2010r.) (pobra艅 360)
Odpowiedzi na pytania (07.12.2010r.) (pobra艅 281)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (31.12.2010r.) (pobra艅 286)
RU/DW/115/10DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (23.12.2010r.) (pobra艅 244)
Dokumentacja przetargowa (23.12.2010r.) (pobra艅 538)
Odpowiedzi na pytania nr 1 (28.12.2010r.) (pobra艅 380)
Zmiana tre?ci SIWZ - zmiana terminu sk?adania i otwarcia ofert (30.12.2010r.) (pobra艅 318)
Og?oszenie o zmianie og?oszenia (30.12.2010r.) (pobra艅 258)
Zmiana tre?ci SIWZ, zmienione za??czniki (03.01.2011r.) (pobra艅 302)
Opis przedmiotu zam體ienia po naprawieniu b??du informatycznego (04.01.2011r.) (pobra艅 324)
RU/DW/116/10Zaprojektowanie i zainstalowanie systemu sygnalizacji w?amania i napadu w pomieszczeniach Archiwum
Og?oszenie o zam體ieniu (30.11.2010r.) (pobra艅 352)
Dokumentacja przetargowa (30.11.2010r.) (pobra艅 426)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (21.12.2010r.) (pobra艅 370)
Informacja o zawarciu umowy (04.01.2011r.) (pobra艅 319)
RU/DW/117/10DOSTAWA PRECYZYJNEJ PRZECINARKI STO?OWEJ WRAZ Z WYPOSA?ENIEM
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (17.12.2010r.) (pobra艅 324)
Dokumentacja przetargowa (17.12.2010r.) (pobra艅 433)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (04.01.2011r.) (pobra艅 332)
RU/DW/118/10DOSTAWA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TABLICY MULTIMEDIALNEJ 1 kpl.
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (09.12.2010r.) (pobra艅 233)
Dokumentacja przetargowa (09.12.2010r.) (pobra艅 326)
Zmiana tre?ci SIWZ (16.12.2010r.) (pobra艅 226)
Informacja o rozstrzygni?ciu post?powania (10.01.2011r.) (pobra艅 243)
RU/DW/119/10Prenumerata czasopism polskich w okresie: 01.01.2011 31.12.2011 r.
Og?oszenie o zam體ieniu (03.12.2010r.) (pobra艅 391)
Dokumentacja przetargowa (03.12.2010r.) (pobra艅 400)
Informacja o uniewa?nieniu post?powania (15.12.2010r.) (pobra艅 351)
RU/DW/120/10DOSTAWA SPRZ?TU KOMPUTEROWEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (30.12.2010r.) (pobra艅 195)
Dokumentacja przetargowa (30.12.2010r.) (pobra艅 352)
RU/DW/121/10DOSTAWA MIERNIK覹 ELEKTRYCZNYCH I DROBNEGO SPRZ?TU POMIAROWEGO
OG?OSZENIE O ZAM覹IENIU (29.12.2010r.) (pobra艅 258)
Dokumentacja przetargowa (29.12.2010r.) (pobra艅 278)