facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski wzorem dla innych uczelni

19 sierpnia 2009 roku Uniwersytet Śląski gościł przedstawicieli firm doradczych Policy & Action Group Uniconsult sp. z o. o. oraz Laboratorium Badań Społecznych sp. z o. o. 

Wizyta odbyła się w ramach projektu badawczego poświęconego aktywności uczelni pomorskich w wykorzystaniu funduszy europejskich. Projekt realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Celem spotkania było poznanie doświadczeń i dobrych praktyk naszej uczelni w sposobach pozyskiwania i wykorzystania środków z programów unijnych. Uniwersytet Śląski posiada na tym polu duże osiągnięcia w skali kraju i wykorzystuje rozwiązania, które mogą stanowić ciekawy wzór. Dlatego też nasze doświadczenia zostaną wykorzystane do zaproponowania modelowych rozwiązań mających wspomóc pomorskie uczelnie.

Badanie w 75% współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w 25% z budżetu województwa pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.