facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski w projekcie International Visibility Project

Zdjęcie: długopis w dłoni

Poprawa pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich to główny cel inicjatywy International Visibility Project (IntVP) realizowanej przez Fundację Edukacyjną Perspektywy w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – „Dialog”. Do współpracy przy projekcie zaproszono Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, dostawców baz danych Elsevier i Clarivate Analytics, międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence oraz partnerów z obszaru szkolnictwa wyższego.

W ramach projektu grupa dwudziestu polskich uczelni otrzyma wsparcie m.in. w zakresie analizy rankingów, budowy postrzegalności (visibility) na arenie międzynarodowej i zasad raportowania danych do organizacji rankingowych. Jednym z uczestników przedsięwzięcia jest Uniwersytet Śląski.

Inicjatywa przewiduje m.in. przygotowanie audytów uczelni uczestniczących w projekcie, udział w międzynarodowych konferencjach rankingowych, organizację seminariów dotyczących m.in. metodologii tworzenia rankingów, narzędzi naukometrycznych i doświadczeń w budowie międzynarodowej postrzegalności. Dla uczelni sporządzone zostaną także specjalistyczne opracowania na temat rankingów akademickich i ich metodologii oraz zalecenia w zakresie przygotowywania i raportowania danych do organizacji rankingowych. Planowana jest także organizacja krajowych konferencji tematycznych.

Spotkanie inicjujące realizację projektu odbędzie się 17 kwietnia 2019 roku w Warszawie. W programie inauguracji przewidziano wystąpienia: dr. Jarosława Gowina – wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, Piotra Müllera – sekretarza stanu w MNiSW, JM Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta – przewodniczącego KRASP oraz Waldemara Siwińskiego – prezesa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego w spotkaniu udział weźmie prorektor ds. finansów i rozwoju prof. dr hab. Michał Daszykowski kierujący uczelnianą rankingową grupą projektową oraz Michał Tomaszek z Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.