facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski otrzymał od PZU sprzęt ratujący życie

W poniedziałek 17 grudnia 2012 r. o godz. 10.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego rozpocznie się szkolenie dla pracowników uczelni z obsługi defibrylatorów. Sprzęt ratowniczy został zakupiony dzięki dofinansowaniu z PZU. Defibrylatory znajdą się:

  • w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego – działanie dodatkowe dla obiektów przy ul. Bankowej 5 i ul. Bankowej 9;
  • na Wydziale Prawa i Administracji – działanie dodatkowe dla obiektów Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej oraz Wydziału Nauk Społecznych;
  • na Wydziale Nauk o Ziemi – działanie dodatkowe dla osiedla akademickiego w Sosnowcu, ul. Śnieżna, ul. Będzińska 39;
  • na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska – działanie dodatkowe dla obiektów przy pl. Sejmu Śląskiego 1 (defibrylator znajduje się ponadto w budynku Katowickiego Centrum Kultury przy placu Sejmu Śląskiego 2);
  • na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu, ul. Grota Roweckiego – działanie dodatkowe dla obiektów przy ul. Żytniej 10 i Żytniej 12;
  • w Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie – działanie dodatkowe dla obiektów Szkoły Zarzadzania i kampusu;
  • w Cieszynie – działanie dodatkowe dla obiektów DS „Uśka” i DSN;
  • na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, w Instytucie Fizyki – działanie dodatkowe dla obiektów przy ul. Bankowej 14, Szkolnej 7 i Szkolnej 9;
  • na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,
  • a także Osiedlu Akademickim w Katowicach-Ligocie.

Szkolenie poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się o godz. 9.30 w holu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Ze strony uczelni w spotkaniu uczestniczyć będą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, dyrektor oddziału regionalnego PZU Roman Kucharczyk, kierownik działu BHP Feliks Żogała oraz Łukasz Czarnecki, przedstawiciel firmy, która dostarczyła defibrylatory .

Zakup sprzętu ratowniczego był możliwy dzięki PZU, który przekazał na ten cel około 50 000 zł. Dofinansowanie było jednym z elementów strategii CSR w PZU w obrębie wspierania bezpieczeństwa. Firma angażuje się w propagowanie idei CSR w Polsce poprzez partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Koalicją na rzecz CSR. W ubiegłym roku powstał raport społeczny PZU zgodny z wytycznymi GRI, ukazujący realizację strategii CSR na każdym z poziomów działalności firmy.

W kolejnym roku będziemy starać się o pozyskanie dodatkowego sprzętu, który zostanie umieszczony w każdej jednostce Uniwersytetu.

PZU
 

Odtwórz film


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Defibrylatory ratują życie na Uniwersytecie Śląskim”. (17.12.2012)

O wydarzeniu napisało „katowice.naszemiasto.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski zakupił 10 automatyczny defibrylatorów. Dziś pokaz i szkolenie z obsługi”. (17.12.2012)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.