facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Riser sp. z o.o. oraz Tc Support sp. z o.o.

6 listopada 2015 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12, sala nr 133) odbędzie się podpisanie dwóch porozumień o współpracy pomiędzy UŚ a firmą Riser sp. z o.o. oraz pomiędzy uczelnią a firmą Tc Support sp. z o.o.

Na mocy porozumień zawartych z obiema firmami strony deklarują współpracę na polach promowania postaw i idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim uczelni, w tym wspieranie projektów studentów, organizacji praktyk i staży dla studentów, udziału firm w konsultowaniu programów kształcenia oraz tematyki prac dyplomowych pisanych na Uniwersytecie Śląskim, a także realizacji wspólnych projektów o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym.

Ze strony Uniwersytetu Śląskiego umowy sygnować będzie prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. W imieniu firmy Riser sp. z o.o. porozumienie podpisze Piotr Góralczyk – prezes zarządu, natomiast firmę Tc Support sp. z o.o. reprezentować będzie Marcin Górski – prezes zarządu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.