facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z Gminą Cieszyn

30 lipca 2015 r. o godz. 10.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie (ul. Rynek 1) zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Gminą Cieszyn.

Porozumienie przewiduje współpracę w zakresie realizacji projektów edukacyjnych oraz badawczych o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i międzynarodowym, włączania się uczelni w projekty kulturalne Cieszyna, organizacji inicjatyw prezentujących Cieszyn jako miasto akademickie, wsparcia wysiłków miasta w przywrócenie bezpośrednich połączeń kolejowych z Bielskiem-Białą. Wspólne działania będą obejmować również: organizację i promocję wydarzeń skierowanych do środowiska akademickiego oraz mieszkańców Cieszyna, promowanie postaw oraz idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim, w tym wspieranie projektów studentów UŚ, organizację praktyk dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, organizację staży dla najlepszych studentów i absolwentów uczelni, a także promowanie przez strony porozumienia idei transferu wiedzy do środowiska gospodarczego.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie JM Rektor UŚ, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Gminy Cieszyn porozumienie podpisze burmistrz Ryszard Macura.

W wydarzeniu wezmą również udział: prof. dr hab. Zenon Gajdzica – dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr Katarzyna Marcol – prodziekan ds. promocji i współpracy ze środowiskiem lokalnym Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji, dr hab. Jadwiga Uchyła-Zroski – prodziekan ds. rozwoju i promocji Wydziału Artystycznego, dr Magdalena Ochwat – dyrektor Gabinetu Rektora i mgr Dariusz Laska – dyrektor Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.