facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę z czterema partnerami

Współpraca uczelni z otoczeniem gospodarczym i społecznym to nie tylko szansa obopólnego rozwoju, ale również budowanie relacji pomiędzy nauką a gospodarką, kulturą i oświatą. Uniwersytet Śląski intensywnie rozwija sieć relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, uczestnicząc w inicjatywach klastrowych, promując przedsiębiorczość akademicką i nawiązując współpracę z przedsiębiorstwami oraz placówkami kultury i oświaty.

W piątek 18 grudnia 2015 roku uczelnia podpisze jednocześnie cztery umowy dotyczące różnych form współpracy z partnerami: firmą PwC Service Delivery Center, Stowarzyszeniem Grupa Twórcza „Ocochodzi”, Stowarzyszeniem „Kultura na Granicy” oraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu. Koordynatorami współpracy ze strony Uniwersytetu Śląskiego będą reprezentanci Instytutu Filologii Słowiańskiej, a także – w przypadku umowy z firmą PwC Service Delivery Center – Instytutu Filologii Germańskiej. Spotkanie z partnerami odbędzie się w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego o godz. 10.30.

Firma PwC Service Delivery Center wspiera działy audytu finansowego i doradztwa podatkowego spółek PwC zlokalizowanych w krajach europejskich. Centrum w Katowicach powstało 6 lat temu i jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, która obecnie zatrudnia ponad 900 pracowników. Zespół PwC Service Delivery Center to młodzi, ambitni ludzie, wśród których jest wielu absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.

Współpraca z uczelnią obejmie m.in. promocję idei transferu wiedzy i technologii ze środowiska akademickiego do gospodarki, organizację praktyk studenckich, a także udział firmy w konsultowaniu programów kształcenia. Umowę podpiszą prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor Centrum mgr Paweł Mleczko.

Umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Sosnowcu – III Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa dotyczyć będzie między innymi stworzenia warunków do rozwijania indywidualnych umiejętności i zainteresowań młodzieży w zakresie przedmiotów humanistycznych, wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania, a także w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi, jak również wspierania ich naukowego rozwoju przez nauczycieli akademickich.

III Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Sosnowcu jako samodzielna polska szkoła średnia ma historię sięgającą 1915 roku. Od 2000 roku, w którym nastąpiła ostatnia reorganizacja szkoły, III Liceum wraz z Gimnazjum nr 18 utworzyło Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3. Już w latach siedemdziesiątych XX w. szkoła nawiązała trwającą do dziś współpracę z Uniwersytetem Śląskim, szczególnie w dziedzinie humanistyki, biologii i ekologii. W tym roku szkolnym w liceum zajęcia prowadzili pracownicy Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ, uczniowie uczestniczyli z kolei w konwersatoriach z języków słowiańskich. Umowę dotyczącą współpracy podpiszą prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz dyrektor szkoły mgr Piotr Smok.

Uniwersytet Śląski nawiąże również współpracę z dwoma stowarzyszeniami, m.in. w zakresie realizacji wspólnych projektów, promowania idei transferu wiedzy ze środowiska akademickiego do społeczeństwa, organizacji praktyk i staży dla studentów oraz absolwentów UŚ. Przedstawiciele uczelni i stowarzyszeń uczestniczyć będą również w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć oraz imprez.

    

Dokument dotyczący współpracy ze Stowarzyszeniem „Kultura na Granicy” w Cieszynie – wspierającym twórców filmu oraz innych dziedzin sztuki, organizatorem Przeglądu Filmowego Kino na Granicy / Kino na Hranici – podpiszą prorektor prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk oraz prezes mgr Jolanta Dygoś i wiceprezes mgr Petra Slováček-Rypienová.

Ze strony Stowarzyszenia Grupy Twórczej „Ocochodzi” umowę z Uniwersytetem Śląskim sygnować będzie prezes mgr Dariusz Zalega. Istniejące od ponad 10 lat Stowarzyszenie organizuje wydarzenia kulturalne promujące kulturę czeską i Polaków z czeskiego Zaolzia.

                

Instytut Filologii Słowiańskiej, którego przedstawiciele koordynować będą współpracę ze strony Uniwersytetu Śląskiego, w ubiegłym roku obchodził 40-lecie istnienia. Slawistyka na Uniwersytecie Śląskim powstała w 1974 roku z inicjatywy prof. Kazimierza Polańskiego. Obecnie Instytut zatrudnia specjalistów w zakresie większości języków zachodnio- i południowosłowiańskich, dzięki czemu oferuje możliwość podjęcia studiów na takich specjalizacjach, jak:

  • filologia bułgarska,
  • filologia chorwacka,
  • filologia czeska,
  • filologia macedońska,
  • filologia serbska,
  • filologia słowacka
  • i filologia słoweńska.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.