facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski nawiąże współpracę naukowo-badawczą ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Zdjęcie: teczka na dokumenty

W poniedziałek 30 maja 2016 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12) odbędzie się spotkanie, podczas którego podpisana zostanie umowa o współpracy naukowo-badawczej pomiędzy uczelnią a Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach. Na mocy zawieranej umowy strony deklarują współpracę w obszarach wspólnych zainteresowań stron, między innymi w dziedzinie poszukiwania nowych substancji leczniczych pochodzenia naturalnego w grupie triterpenów. Oprócz tego współpraca obejmować będzie wymianę kadr, udział w publikacjach naukowych, zgłoszeniach patentowych i patentach.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach to publiczna szkoła wyższa o profilu medycznym, kształcąca lekarzy różnych specjalności oraz szeroko pojętego personelu medycznego (m.in. farmaceutów, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, menedżerów ochrony zdrowia), prowadząca działalność dydaktyczną, naukową i kliniczną. Uczelnia wymieniana jest w czwórce najlepszych uniwersytetów medycznych w Polsce.

Podczas spotkania Uniwersytet Śląski reprezentować będzie rektor elekt prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką. Ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego umowę podpisze prorektor ds. nauki prof. dr hab. n. med. Jan Duława. W spotkaniu wezmą również udział dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ dr hab. Danuta Stróż, dyrektor Instytutu Nauki o Materiałach dr hab. Tomasz Goryczka oraz dziekan Wydziału Farmaceutycznego ŚUM z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu prof. dr hab. n. farm. Stanisław Boryczka.

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.