facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet Śląski Młodzieży inauguruje pierwszy rok akademicki

UŚM

Uniwersytet Śląski Młodzieży jest inicjatywą edukacyjną Uniwersytetu Śląskiego skierowaną do młodzieży gimnazjalnej. Inauguracja pierwszego roku akademickiego odbędzie się 23 listopada 2012 r. o godz. 17.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. W uroczystości udział weźmie prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski, prorektor ds. finansów i rozwoju.

Wykład inauguracyjny pt. „Obrazy nauki” wygłoszą kierownicy wydziałów UŚM. Po wykładzie przewidziane jest spotkanie organizacyjne.

  

 

Foto: Uniwersytet Śląski Młodzieży

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.