facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uniwersytet pomaga – druga edycja zbiórki na rzecz zwierząt

W ubiegłym roku Uniwersytet Śląski przeprowadził akcję charytatywną na rzecz bezdomnych zwierząt – „Uniwersytet pomaga”. Dzięki zaangażowaniu studentów i pracowników uczelni, w 2011 r. udało się zebrać blisko tonę karmy oraz pieniądze na sprzęt medyczny i budy. W tym roku Uniwersytet Śląski kontynuuje projekt. Akcja będzie trwała dwa tygodnie, od 8 do 21 grudnia 2012 roku. W tym czasie na terenie wydziałów i jednostek uczelni oraz w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej przeprowadzona zostanie zbiórka darów i środków pieniężnych na rzecz zwierząt przebywających w schroniskach w Katowicach, Sosnowcu, Tychach i Pszczynie.

Pieniądze i dary zbierać będą także licea Uniwersytetu Śląskiego: III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach, IV LO im. gen. S. Maczka w Katowicach, a także klasy Uniwersytetu Śląskiego prowadzone przez III LO im. S. Batorego w Chorzowie i II LO im. E. Plater w Sosnowcu.

Tegoroczna akcja zostanie wzbogacona o nowe elementy: 14 grudnia od godz. 10.00 do 13.00 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Dzień Edukacji na Rzecz Zwierząt, podczas którego pracownicy wydziału będą mówić o prawnych aspektach doświadczeń prowadzonych na zwierzętach, o możliwościach, jakie daje obywatelom kontakt z rzecznikiem praw obywatelskich, o niehumanitarnym traktowaniu zwierząt domowych, transportach koni, kosmetykach testowanych na zwierzętach i sytuacji schronisk. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali uczniowie liceów oraz klas Uniwersytetu Śląskiego. Konferencję otworzy prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny.

Sukces ubiegłorocznej akcji pozwala mieć nadzieję, że ta edycja przyniesie jeszcze lepsze rezultaty, a studenci, pracownicy i absolwenci śląskiej Alma Mater pobiją zeszłoroczny rekord, który wynosi: prawie 6000 zł, 600 kg suchej karmy, 150 puszek karmy mokrej, 100 kg ryżu, 100 kg makaronu oraz 120 worków wypełnionych kocami i pościelą.

Honorowym patronatem akcję objęli: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prezydent Katowic Piotr Uszok, prezydent Sosnowca Kazimierz Górski i burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol.

Plakat


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.