facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowa patronacka z Zespołem Szkół Technicznych w Cieszynie

18 czerwca 2015 r. o godz. 13.00 w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach podpisana zostanie umowa patronacka pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie. Dokument sygnować będą prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek oraz dyrektor szkoły mgr Bożena Cholewa.

Przedmiotem umowy będzie określenie zasad współpracy w ramach patronatu nad Szkołą. Jednostką realizującą umowę ze strony uczelni będzie Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach, reprezentowany przez dziekan dr hab. prof. UŚ Danutę Stróż.

Patronat ma na celu wzrost jakości kształcenia i przygotowanie młodzieży do kontynuacji nauki w Uniwersytecie Śląskim, udział młodzieży z ZST w Cieszynie w wykładach, warsztatach i spotkaniach z kadrą naukową i studentami Wydziału, ma również służyć wypracowaniu innych form współpracy, które mogą być korzystne dla uczniów i nauczycieli z ZST w Cieszynie, jak i społeczności akademickiej.

W spotkaniu uczestniczyć będą: starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, członek zarządu Powiatu Cieszyńskiego Lilla Salachna-Brzoza, naczelnik Wydziału Edukacji Maria Pindur, zastępca dyrektora ZST Piotr Heller i koordynator ds. umowy patronackiej Joanna Wojnar oraz dziesięcioosobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Technicznych, która podczas spotkania przedstawi krótką prezentację nt. historii szkoły.

W spotkaniu wezmą również udział: dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki WIiNoM dr hab. Dariusz Bochenek, zastępca dyrektora ds. dydaktycznych Instytutu Technologii i Mechatroniki dr hab. Małgorzata Adamczyk-Habrajska oraz dr hab. prof. UŚ Jan Ilczuk, kierownik Zakładu Elektroceramiki i Mikromechatroniki UŚ.

Uczestnicy spotkania będą mieli również okazję zwiedzić Centrum Informacji Naukowej i Bibliotekę Akademicką. Przewodnikiem gości z Cieszyna będzie mgr Jadwiga Witek, rzecznik prasowy CINiBA.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.