facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy UŚ a V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli w Chorzowie

8 maja 2014 r. o godz. 10.00 w rektoracie UŚ (Katowice, ul. Bankowa 12, sala 24) podpisana zostanie umowa o współpracy dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie – V Liceum Ogólnokształcącym im. Nikoli Tesli.

Ze strony uczelni umowę podpisze prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, natomiast zespół szkół reprezentować będzie dyrektor Krystian Biadacz.

Celem umowy jest m.in.:

  • umożliwienie uczniom udziału w wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich oraz doktorantów, a także prelekcjach prowadzonych przez studentów;
  • uczestnictwo uczniów w konferencjach popularno-naukowych organizowanych przez UŚ;
  • prowadzenie wymiany doświadczeń w zakresie nauczania i wychowania oraz popularyzacja twórczych działań uczniów;
  • praca z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz wspomaganie ich rozwoju naukowego przez pracowników naukowych uczelni;
  • popularyzacja przedmiotów humanistycznych, społecznych i ścisłych wśród uczniów;
  • wsparcie merytoryczne przy modyfikowaniu treści programów nauczania;
  • umożliwienie odbywania praktyk pedagogicznych studentom UŚ;
  • umożliwienie prowadzenia badań wśród nauczycieli i uczniów szkoły oraz ich rodziców, stanowiących podstawę prac licencjackich, magisterskich i naukowych z zakresu edukacji;
  • prowadzenia działań promujących studia na Uniwersytecie Śląskim.


Realizatorami umowy będą: Wydział Filologiczny, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska oraz Wydział Prawa i Administracji.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.