facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego

26 kwietnia 2012 r. o godz. 14.00 w rektoracie UŚ podpisana zostanie umowa o utworzeniu i prowadzeniu Klasy Uniwersytetu Śląskiego o profilu prawniczym. Porozumienie o współpracy podpiszą JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie mgr Ilona Helik.

Dzięki współpracy uczniowie będą uczestniczyć w wykładach organizowanych przez Uniwersytet oraz zajęciach w uniwersyteckich laboratoriach i pracowniach. Ponadto będą mogli działać w kołach naukowych i studenckich mediach. Uniwersytet powoła opiekuna naukowego klasy, a nauczycieli szkoły zaprosi na prelekcje, konferencje i odczyty.

Założenia umowy wejdą w życie 1 września 2012 r.

 

O wydarzeniu napisał portal Studiujwsosnowcu.pl w artykule pt. „Uczelnie się otworzyły”. (26.04.2012).

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.