facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczelniane Forum Krajowych Ram Kwalifikacji

15 lutego 2012 r. odbędzie się Uczelniane Forum Krajowych Ram Kwalifikacji, organizowane przez Zespół ds. Wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji UŚ. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego. Forum będzie okazją do wymiany doświadczeń członków wydziałowych zespołów KRK odpowiedzialnych za opracowanie programów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Dla sprawnego przebiegu spotkania i sformowania listy zagadnień, które uczestnicy chcieliby poruszyć, organizatorzy Forum udostępnili adres e-mail: dn@us.edu.pl, na który można przesyłać pytania oraz proponowaną tematykę.

W spotkaniu udział wezmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, pełnomocnik rektora ds. Krajowych Ram Kwalifikacji prof. UŚ dr hab. Aldona Skudrzyk, która omówi harmonogram prac nad wdrożeniem KRK w Uniwersytecie Śląskim oraz pełnomocnik rektora ds. zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia dr hab. Alfred Czogała, który przedstawi wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia. Na temat opisów modułów kształcenia mówić będzie ks. dr Grzegorz Strzelczyk z Wydziału Teologicznego UŚ.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.