facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Uczelnia zbuduje nową strategię współpracy z zagranicznymi absolwentami UŚ

Logo Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Uniwersytet Śląski w Katowicach otrzymał dofinansowanie w wysokości 98 650 złotych na realizację projektu pn. „UŚ Alumni – budowanie relacji z zagranicznymi absolwentami Uniwersytetu Śląskiego” w ramach programu International Alumni realizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie strategii współpracy z obcokrajowcami, którzy ukończyli Uniwersytet Śląski. W ramach projektu powołany zostanie zespół ds. współpracy z zagranicznymi absolwentami, członkami grupy będą pracownicy różnych jednostek administracyjnych uczelni. Działania, których realizacja planowana jest od maja 2019 roku do października 2020 roku, obejmować będą m.in.:

  • stworzenie, wdrożenie i promocję aplikacji mobilnej – narzędzia wspomagającego nawiązywanie kontaktów z zagranicznymi absolwentami UŚ
  • oraz organizację spotkań z absolwentami podczas letniej szkoły języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie w sierpniu 2020 roku.
     

Koordynatorem przedsięwzięcia jest mgr Giga Gogosashvili – stypendysta Rządu Polskiego, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim, pracownik Biura Rekrutacji Studentów Międzynarodowych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.