facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tyflobus na Bankowej

15 czerwca 2011 r. od godz. 8.00 do 11.00 na deptaku przez rektoratem Uniwersytetu Śląskiego potrwa akcja „Tyflobus – Z dźwiękiem i dotykiem przez świat!”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Szansa dla Niewidomych. 

W ramach ogólnopolskiej akcji na deptaku przed rektoratem UŚ stać będzie tyflobus. Odbędą się specjalne pokazy – tyflospektakle, podejmujące problematykę m.in.: pomocy niewidomemu, usamodzielnieniu niepełnosprawnych, zmiany przestrzeni publicznej na przyjazną dla osób niepełnosprawnych. Porad udzielać będą również specjaliści ds. rehabilitacji.

Głównym celem kampanii jest przybliżenie społeczeństwu trudności, na które napotykają osoby niepełnosprawne oraz zaprezentowanie nowoczesnych rozwiązań, dzięki którym osoby posiadające dysfunkcję wzroku mogą być samodzielne. Autorzy projektu pragną udowodnić, że dźwiękiem i dotykiem można zrekompensować brak widzenia.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.