facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Tydzień adaptacyjny dla studentów przyjeżdżających na międzynarodową wymianę na semestr zimowy 2018/2019

logo 20-lecie Erasmusa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

24 września 2018 r. o godz. 11.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozpocznie się uroczysta inauguracja tygodnia adaptacyjnego dla zagranicznych studentów przyjeżdżających na Uniwersytet Śląski w semestrze zimowym 2018/2019 w ramach międzynarodowej wymiany akademickiej. Wydarzenie organizowane jest przez Biuro Programu Erasmus+ we współpracy ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej.

W wydarzeniu udział wezmą: prorektor ds. współpracy międzynarodowej i krajowej dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, pełnomocnik rektora ds. studentów zagranicznych, dyrektor Szkoły Języka i Kultury Polskiej prof. dr hab. Jolanta Tambor, przedstawiciele Wydziału Filologicznego, pracownicy Szkoły Języka i Kultury Polskiej, Działu Współpracy z Zagranicą, Centrum Obsługi Studenta oraz reprezentanci Erasmus Student Network.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019, Uniwersytet Śląski
w Katowicach w ramach studiów częściowych oraz praktyk będzie gościć około 150 studentów z Belgii, Brazylii, Chin, Chorwacji, Czech, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Kanady, Kirgistanu, Korei Południowej, Litwy, Łotwy, Malty, Meksyku, Niemiec, Portugalii, Rosji, Rumunii, Słowacji, Tajwanu, Turcji i Włoch.

Podczas inauguracji kursu adaptacyjnego studenci będą mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jego wydziałów i poszczególnych jednostek, a także organizacji studenckich działających przy uczelni.

W ramach tygodnia adaptacyjnego zostały zaplanowane intensywne lekcje języka polskiego. Studenci wysłuchają także wykładów na tematy związane z polską kulturą, nauką
i sztuką. Będą również uczestniczyć w zajęciach poświęconych organizacji
i działaniu uniwersytetu oraz praktycznym aspektom życia i studiowania w Polsce. W sobotę 29 września zorganizowany zostanie wyjazd do Krakowa.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.