facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Turecka droga do Unii Europejskiej" - konferencja

3 listopada 2009 r. o godz. 9.00 JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesław Banyś otworzy konferencję "Turecka droga do Unii Europejskiej", którą organizuje Studenckie Centrum Naukowo-Badawcze przy Międzynarodowej Szkole Nauk Politycznych UŚ. Udział w tej konferencji zadeklarowała Ambasador Republiki Cypru Pani Kalliopi Avraam.

Program konferencji word

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.