facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych

Logo Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ

Trzecie spotkanie w ramach Otwartych Spotkań Dydaktycznych pt. „Zasoby i narzędzia internetowe w edukacji akademickiej” odbędzie się w poniedziałek 27 lutego 2017 roku w godz. od 15.30 do 18.00 w sali informatycznej znajdującej się na parterze Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11a). Przedsięwzięcie, które adresowane jest do pracowników akademickich, doktorantów i studentów planujących związać swoją przyszłość z edukacją, będzie miało formę warsztatową.

Podczas spotkania poruszone zostaną następujące kwestie:

  • wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych (metawyszukiwarka Search Creative Commons, zaawansowane wyszukiwanie Google),
  • narzędzia internetowe, takie jak: aplikacja LearningApps.org, serwis ClassMarker, portal edukacyjny Blendspace czy gra edukacyjna Memrise wykorzystująca fiszki.
     

Otwarte Spotkania Dydaktyczne mające na celu wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu dydaktyki akademickiej zostały zorganizowane z inicjatywy Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego. Efektem ich działań ma być powstanie interdyscyplinarnej wspólnoty skupionej wokół rozwoju dydaktyki akademickiej Uniwersytetu Śląskiego.

Zgłoszenia należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: cku@us.edu.pl podając swoje imię, nazwisko oraz nazwę jednostki uniwersyteckiej. Liczba miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Plakat spotkania, na którym jest tytuł warsztatów oraz kubek, laptop i telefon

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.