facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów

We wtorek 22 września 2015 r. w Warszawie odbędzie się Trzecie Polsko-Chińskie Forum Rektorów. Spotkanie ma na celu wymianę doświadczeń oraz wzmocnienie współpracy polskich i chińskich uczelni. Ma również ułatwić opracowanie wspólnej strategii działania na najbliższe lata.

Do udziału w Forum zaproszono ekspertów z kraju i zagranicy, którzy przybliżą między innymi możliwości prowadzenia wspólnych studiów i rozwijania inicjatyw naukowych. W spotkaniu udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. umiędzynarodowienia, współpracy z otoczeniem i promocji dr hab. Mirosław Nakonieczny. Forum zainaugurują wystąpienia ministrów z Polski i Chin.

W programie spotkania przewidziano: przegląd agendy współpracy akademickiej (uznawalność wykształcenia, system stypendialny, Erasmus+), sesję poświęconą współpracy między chińskimi agencjami rekruterskimi a polskimi instytucjami szkolnictwa wyższego oraz sesje tematyczne dotyczące nauk społecznych i humanistycznych, szkolnictwa artystycznego, wyższego szkolnictwa zawodowego, nauk biologicznych i medycznych oraz technicznych.

Zaplanowano również wystąpienia reprezentantów ministerstw z Polski i Chin, przedstawicieli polskich instytucji szkolnictwa wyższego oraz reprezentantów China Education Association for International Exchange i China Scholarship Council.

Program Forum dostępny jest na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.