facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trzecia konferencja z cyklu Ustawa 2.0

Zdjęcie: dłoń z długopisem

Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr. hab. Ryszard Koziołek weźmie udział w trzeciej konferencji dotyczącej Ustawy 2.0 i założeń systemu szkolnictwa wyższego. Spotkanie odbędzie w środę 14 grudnia 2016 roku na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, a jego tematem będzie kształcenie na poziomie kwalifikacji od 6 do 8 polskiej ramy kwalifikacji, w tym finansowanie kształcenia.

Konferencja ma służyć wypracowaniu koncepcji zgodnych z potrzebami środowiska naukowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną wyniki badań opinii publicznej oraz tezy dotyczące między innymi finansowania szkół wyższych. Konferencję poprowadzi prof. dr hab. Stanisław Mocek, który będzie również moderatorem dyskusji.

Organizatorem jest Interdyscyplinarny Zespół Badawczy, reprezentujący SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Collegium Civitas w Warszawie i Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, któremu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego dr Jarosław Gowin zlecił w wyniku postępowania konkursowego przygotowanie „Ustawy 2.0 – założeń systemu szkolnictwa wyższego”.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.