facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Trzecia edycja Śląskiego Kongresu Oświaty

21 i 22 września 2015 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbywać się będzie Śląski Kongres Oświaty. Po ubiegłorocznym sukcesie wydarzenie doczekało się kolejnej edycji, której hasłem jest „Twórcza szkoła – twórczy nauczyciel – twórczy uczeń”.

III Śląski Kongres Oświaty jest dedykowany dyrektorom oraz wicedyrektorom przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych, a także nauczycielom, pedagogom i psychologom. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość udziału w licznych seminariach, wykładach, panelach dyskusyjnych i warsztatach skoncentrowanych na wzbogaceniu umiejętności śląskiej kadry pedagogicznej.

Inauguracja odbędzie się w poniedziałek 21 września o godz. 9.30 na Wydziale Prawa i Administracji UŚ (aula nr 8). W uroczystym otwarciu udział wezmą: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber, prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. prof. UŚ Ryszard Koziołek, dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Zenon Gajdzica oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Czesław Martysz. Wykład inauguracyjny pt. „Księgi Prospera. Edukacja i nasze bycie razem” wygłosi prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek. Podczas uroczystości podpisane zostanie porozumienie o współpracy dydaktycznej, której celem będzie stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowych dla nauczycieli i uczniów mających na celu popularyzowanie wiedzy o prawie.

Inaugurację kongresu poprzedzi briefing prasowy, który odbędzie się 21 września o godz. 9.00 w sali 29 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 12). W spotkaniu z mediami udział wezmą: śląski kurator oświaty mgr Stanisław Faber, JM Rektor UŚ prof. Wiesław Banyś, prezes śląskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA sędzia Krystian Markiewicz.

III Śląski Kongres Oświaty jest wspólnym przedsięwzięciem JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia i śląskiego kuratora oświaty mgr. Stanisława Fabera. Otwarcie Kongresu będzie transmitowane online.

Szczegółowe informacje i program dostępne są na stronie: www.slaskikongresoswiaty.us.edu.pl

Grafika promująca Śląski Kongres Oświaty

 


„katowice.wyborcza.pl” - „III Śląski Kongres Oświaty. W Katowicach o twórczej szkole” (21.09.2015).

„infokatowice.pl” - „Twórcza szkoła, twórczy nauczyciel, twórczy uczeń. W Katowicach rusza III Śląski Kongres Oświaty” (21.09.2015).

„wyborcza.pl” - „Śląski Kongres Oświaty: podpisano umowę o popularyzowaniu wiedzy prawnej w szkołach” (21.09.2015).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.