facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim

Ludzie podczas spotkania

1 października 2019 roku doktoranci rozpoczną kształcenie w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim. Nowa jednostka, utworzona w związku ze zmianami strukturalnymi wynikającymi z wprowadzenia nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, prowadzić będzie kształcenie w ramach trzech obszarów dziedzinowych: nauk humanistycznych, teologicznych i sztuki, nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych, a także nauk społecznych.

Doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Śląskim będą mieli zapewnioną merytoryczną opiekę promotora, otrzymają również stypendium i środki finansowe na podstawową działalność naukową. Wsparcie doktorantom w zakresie wyjazdów zagranicznych i pozyskiwania finansów na badania naukowe zapewni biuro nowej jednostki.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.