facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Trwa nabór na Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

Student czytający książkę na tle regału

Do 14 października 2017 roku potrwa nabór na Kwalifikacyjne Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, które przygotowują wykwalifikowanych pracowników do pracy w różnego typu bibliotekach oraz instytucjach gromadzących właściwą dla swojej działalności dokumentację (np. biblioteki muzeum, biblioteki klasztorne, biblioteki teatrów). Program studiów obejmuje przede wszystkim przedmioty dające kompendium wiedzy teoretycznej oraz pozwalające nabyć umiejętności niezbędne w pracy bibliotekarskiej. Wykładane treści dotyczą m.in. organizacji działalności bibliotek; zarządzania strategicznego instytucji niedochodowych; zasad i sposobów opracowywania zbiorów; metod pracy z użytkownikami bibliotek. W kształceniu szczególny nacisk kładzie się na przygotowanie przyszłego pracownika do stosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, np. tworzenia stron WWW, wyszukiwania informacji w sieci i ich weryfikowania. Słuchacze są także zapoznani z problematyką edytorstwa, edukacji medialnej i edukacji regionalnej. W programie studiów znajdują się również treści dotyczące ochrony i konserwacji zbiorów. Słuchacze, którzy nigdy nie pracowali w bibliotekach, odbywają obowiązkową 75-godzinną praktykę zawodową w bibliotekach różnych typów, dzięki czemu poznają lepiej swój przyszły warsztat pracy. Zajęcia są prowadzone przez doświadczoną kadrę dydaktyczną i przez bibliotekarzy-praktyków.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wydziału Filologicznego.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.